Ilustrace v kutnohorském Spolkovém domě líčí drsné inuitské pověsti z pohledu původních obyvatel Arktidy

Kurátor výstavy Zdeněk Lyčka

Pozvánka

O Igimara Sussukovi, který jedl své ženy je název výstavy knižních ilustrací grónského umělce Árona z Hůrky (* 1822; + 1869), která byla zahájena ve čtvrtek 7. března 2019 ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. Áron byl první grónský umělec, který vylíčil drsné inuitské pověsti z pohledu původních obyvatel Arktidy.

Vernisáž se konala za účasti kurátora výstavy, překladatele, spisovatele a bývalého velvyslance v Dánsku Zdeňka Lyčky a dalších hostů.

Její součástí byla i komentovaná prohlídka. Zdeněk Lyčka provedl návštěvníky výstavou a představil jednotlivé pověsti, které jsou na ilustracích zachyceny. Kniha v překladu Zdeňka Lyčky (v českém překladu vyšla v roce 2016) vychází z dánské verze pořízené Kirsten Thistedovou.

aron 1aron 2Áron se narodil roku 1822 v osadě Hůrka (Kangeq) na nejvzdálenějším okraji skupiny ostrůvků poblíž dnešního grónského hlavního města Nuuku. Pokračoval v rodinné tradici, nejprve asistoval otci a potom se stal pomocným pastorem v misii Nový Ochranov. Ta byla od Hůrky vzdálená asi 20 kilometrů, což za klidného počasí představovalo několik hodin jízdy na kajaku.

„Když roku 1858 dánský královský inspektor pro jižní Grónsko zahájil práci na velkolepém souhrnném díle, ve kterém se pokusil zachytit grónské pověsti v podání desítek místních vypravěčů, stal se Áron jeho hlavním ilustrátorem,“ uvedl kromě jiného Zdeněk Lyčka.

V lednu roku 2014 byla ve Spolkovém domě zahájena putovní výstava ilustrací Martina Velíška k českému vydání grónských mýtů a pověstí, na které se Zdeněk Lyčka také podílel.

Výstava O Igimara Sussukovi, který jedl své ženy, měla premiéru v květnu 2016 v Českém centru v Praze, v dalších dvou letech putovala po Grónsku a v červnu 2018 byla prezentována na festivalu Nordischer Klang v severoněmeckém Greifswaldu.

Ve Spolkovém domě v Kutné Hoře bude výstava k vidění až do pátku 5. dubna 2019.

Text a snímky Monika Pravdová
Zdroj: Kutnohorské listy

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery