Obrazy Bereniky Saudkové v plzeňské Visio Art Gallery

Pozvánka

Vernisáží ve čtvrtek 8. listopadu 2017 od 17:00 hodin bude v plzeňské Visio Art Gallery zahájena výstava obrazů Bereniky Saudkové nazvaná Lolly-pop.

Jak říká její maminka, Berenika Saudková začala kreslit, ještě dříve, než vyslovila první slovo.

Jako předškolní dítě již vypomáhala v atelieru svému otci Kájovi Saudkovi. Svoje první plátno prodala do Spojených států amerických jako školačka v necelých dvanácti letech. Od té doby uspořádala mnoho výstav doma i ve světě.

lolly popPřes nesporné výtvarné úspěchy se rozhodla díky nespočetným zájmům pro klasické studium. Po absolvování všeobecného gymnázia pokračovala studiem oboru biologie na vysoké škole. Ač nerada, studium přerušila s rozhodnutím věnovat se naplno své nejoblíbenější činnosti - malbě.

Její obrazy jsou zachycením konkrétních pocitů, vyjadřují niterní stav konkrétních osob. V obrazech využívá postřeh, že naše mysl je citlivá na sebemenší detail mimiky lidské tváře a tím může výrazně ovlivnit celkový ráz prožitku.

Nejsou to tedy portréty, které známe z klasického období malby. Její obrazy jsou založeny na empatii a odpovídá tomu i střídmost barevného pojetí, kdy už lehká změna tónu podporuje malířčinu představu.

Výstavu Berenika Saudková: Lolly-pop můžete v plzeňské Visio Art Gallery navštívit do konce roku 2018.

Autor: tz

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery