Franz Kafka naléhá, komentuje, hledá, zuří, naříká, ale zároveň se směje...

Pozvánka

Franz Kafka (* 3. července 1883, + 3. června 1924) se za svého života velkého uznání nedožil, dnes si naopak téměř nedovedeme představit osobnost, kterou by jeho dílo nějakým způsobem neovlivnilo.

kafka 2Spolkový dům v Kutné Hoře zahájil ve čtvrtek 19. července 2018 výstavu tří výtvarníků (Jiřího Slívy, Aleny Laufrové, Josefa Blechy) s názvem Jak vidí Franze Kafku... Jmenovaní umělci nic nepředstírají, nijak se do tématu nemuseli nutit: Kafka a jeho dílo je jim již dlohodobě inspirací, podnětem, výzvou, s níž je nezbytné se vyrovnávat a v jistých případech orginálním přístupem přispívat k boření „zavedených“ přístupů.

kafka 4kafka 5Neboť ani Jiří Slíva, ani Alena Laufrová, ani Josef Blecha (ani ty, ani já) nejsou (nejsme) papírové postavy, u nichž vystačíme s tradičním a obvyklým vnímáním Franze Kafky jako jednoznačně tragické postavy.

To vše se nám honilo hlavou v průběhu vernisáže, během níž umělce uvítal za kutnohorskou radnici Karel Koubský ml. a představil je moderátor Michal Trnka. Jiří Slíva s kytarou v ruce zazpíval několik vlastních písniček a každý z vystavujících naznačil svůj vztah ke Kafkovi a jeho poselství lidem, kteří se ho snaží pochopit v plné šíři.

kafka 6kafka 7Ty hodnoty se prolínají: Umění výtvarné, literatura, snad i politika, filozofie, úvahy o smyslu existence člověka. Přitom není nezbytné brát všechno takto „vážně“. Jako kdyby nám autoři obrazů, litografií, koláží a kreseb chtěli připomenout: Humor patří k životu!

Smutnou i veselou, tragickou i optimistickou (nebo alespoň reálnou) notu můžeme na výstavě Jak vidí Franze Kafku...kutnohorském Spolkovém domě hledat až do neděle 12. srpna 2018.

Text a snímky: Vítězslav Hospes
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery

kafka 8kafka 9