Lhotákův Odysseus v Kutné Hoře

Pozvánka

Základem výstavy Kamil Lhoták: Knižní ilustrace, která byla v polovině května 2018 otevřena v Galerii a knihkupectví Kosmas v Kutné Hoře, jsou barevné ilustrace k 13. epizodě Joyceova Odyssea. Kamil Lhoták (* 25. 7. 1912; + 22. 10. 1990) vytvořil roku 1952 na toto téma 69 barevných kreseb-parafrází, zamýšlených jako zcela samostatné, originální dílo, dotýkající se Joyceova experimentálního textu jen volně.

pozvanka lhotak 3pozvanka lhotak 9Výstavu připravila kutnohorská umělecká agentura ArcusGallery společně se Spolkem přátel Kamila Lhotáka a nakladatelstvím Globus International. Obohatila ji „výstavou ve výstavě“ Pocta Kamilu Lhotákovi, na které ArcusGallery představila více jak dvacítku výtvarných děl současných umělců, inspirovaných životem a tvorbou Kamila Lhotáka. Na programu květnové vernisáže byl také křest knihy Na suchu a ve vzduchu, která znovu vyšla po 78 letech a Kamil Lhoták ji nejenom ilustroval, ale také vypravuje, jak stojí na patitulu publikace. A aby toho nebylo málo, ArcusGallery s nakladatelstvím Globus International uvedli na trh také dvě série sběratelskýcvh pohlednic z Lhotákova cyklu Amerika a několik dokonalých faksimile jeho knižních ilustrací.

pozvanka lhotak 1pozvanka lhotak 8Malíř, grafik a ilustrátor Kamil Lhoták, samouk s výrazným malířským rukopisem, byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42. Tematické rozpětí jeho díla je velmi široké. Typické je pro něho okouzlení moderní technikou: na Lhotákových obrazech se tak objevují různé horkovzdušné balony, vzducholodě, letadla, bicykly nebo staré automobily, závodiště, kouřící komíny či nádraží. Inspirací mu byly i různé obrázkové časopisy a reklamní prospekty. Po vzoru kolegů ze Skupiny 42 hledal náměty i v ohradách a zákoutích pražské periferie, které zobrazoval se snovým, básnickým nádechem.

pozvanka lhotak 6pozvanka lhotak 4Významná je také jeho knižní ilustrační tvorba, která obsahuje desítky titulů, převážně literatury pro děti a mládež. Méně známá už je Lhotákova literární tvorba. Není příliš rozsáhlá, čítá tři sborníky, v nichž shromáždil devět samostatných knih, řazených od bicyklu, přes automobil, vzducholoď až po lodě a ponorky. A k tomu výše vzpomenutá kniha Na suchu a ve vzduchu.

Třebaže kutnohorská výstava představila přibližně jenom polovinu originálů k Odysseovi, výběr je reprezentativní. Zcela výstižně dokumentuje autorovy vynikající kresebné dovednosti i schopnost na malém prostoru ztvárnit či vyprávět příběh. Možná budou tyto miniatury pro mnohé překvapením, vždyť lhotákovské výstavy, které se v současnosti objevují po celé republice, prezentují především jeho obrazy.

Opomenout nemůžeme "výstavu ve výstavě" Pocta Kamilu Lhotákovi, která velice zajímavě základní expozici nejenom doplňuje, ale také umocňuje. Výsledky 1. kola akce Homage Kamil Lhoták si můžete přečíst zde.

pozvanka lhotak 2pozvanka lhotak 5Okouzlující jsou také výtvarné práce dětí, které malí výtvarníci na téma Pocta KL vytvořili za pedagogického a uměleckého vedení výtvarnice, hudebnice a spisovatelky Petry Vychytilové.

Výstavu Kamil Lhoták: Knižní ilustrace můžete v kutnohorské Galerii a knihkupectví Kosmas navštívit do konce července 2018. Potom ji vystřídají kresby a obrazy pražského výtvarníka Vojtěcha Kolaříka, který tak ve městě pod Svatobarborskou katedrálou oslaví svoje nedávné osmdesáté narozeniny.

Autor: MiM

pozvanka lhotak 7Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery