Městský úřad Kutná Hora s kutnohorským archívem připravil v Tylově divadle lahůdku k výročí založení republiky

Pozvánka

Návštěvníci Tylova divadla v Kutné Hoře mohou až do konce června 2018 spojit obvyklé účely své návštěvy s lahůdkou, kterou je výstava Galerie kutnohorských osobností.

vyroci 1vyroci 2Samozřejmě, že do jedné expozice se nemohli shromáždit všichni, kteří byli pro Kutnou Horu významní, proslavili ji ve světě či pomohli jejímu rozvoji - ale i tak jich kurátor výstavy Jaromír Procházka nashromáždil úctyhodný počet (valná část fotografií je jeho dílem) a jistě ve svém úsilí nepoleví – stejně jako autorka textů Helena Pospíchalová.

Přecházíme od jednoho snímku k druhému a v mysli (mnohdy i v srdci či duši) se vynořuje nezapomenutelný češtinář, kutnohorský patriot, spisovatel Radko Šťastný, kapelník a muzikant Mirek Jiřišta, který se stal legendou už zaživa, světově proslulý sociolog, ironik, světoběžník Richard Jung, někdejší šéfdirigent Moravské filharmonie Miroslav Nohejl, Zdena Lieblová, žena, která přežila holocaust a do konce života usilovala, aby se už neopakoval v žádné podobě.

vyroci 3vyroci 4První “polistopadový” starosta Kutné Hory Jaroslav Benada a několik jeho předchůdců, restaurátor, malíř, pedagog Jaroslav Alt st., idol milovníků věčně mladé poezie tragicky zesnulý Jiří Orten, člověk vpravdě renezanční, historik, pedagog Zdeněk Jelínek, muzikantský praktik i přední teoretik Josef Rut, rektor AMU Ilja Bojanovský. Malíři, sochaři, politici, vědci, herci, spisovatelé... Lidé, kteří tvoří (ač to může znít snad až příliš pateticky) jakýsi předvoj, první řady pomyslného pochodového útvaru města pod Barborou na cestě vpřed.

Text a snímky: Vítězslav Hospes
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery