Výstava Vidět čas v kutnohorské Galerii Středočeského kraje

Pozvánka

V sobotu 10. března 2018 byla v prostorách GASK Kutná Hora vernisáží otevřena nová podnětná výstava Vidět čas, jejímiž autory jsou výtvarníci Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus (oba * 1970).

Autoři představují soubor prací jejichž východiska jsou založena na polaritě fyzického a virtuálního ve vztahu k vnímání času a časových procesů. Na jedné straně vychází projekt z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se orientujeme ve světě. Na straně druhé reflektuje fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování.

Příznačné je, že mottem výstavy se stal výrok Gottfrieda Wilhelma Leibnize: Kyvadlo v hodinách nazýváme německy Unruhe, tj. nepokoj.

Výstavu Vidět čas můžete v kutnohorské Galerii Středočeského kraje navštívit do neděle 27. května 2018.

Autor: tz
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery