Česká krajina je k vidění v galerii Výtvarného centra Chagall v Ostravě

Výstava Česká krajina v galerii Výtvarného centra Chagall - Josef Ullmann: Kamenolom, Jan Trampota: Česká krajina.

Pozvánka

V galerii Výtvarného centra Chagall připravil Petr Pavliňák spolu s Helenou Schmuckerovou další projet výstavy špičkových obrazů, neméně špičkových sběratelů, s názvem Česká krajina. Mezi vystavenými díly se nacházejí dvě perly - Kamenolom Josefa Ullmanna a dílo Jana Trampoty Česká krajina.

ceska krajina 1ceska krajina 2Projekt Česká krajina navazuje, dle Petra Pavliňáka, malíře, fotografa, historika umění, kurátora, galeristy, ředitele a majitele galerie Výtvarného centra Chagall, na předchozí projekty inspirované krajinou. V roce 2014 to byl Julius Mařák a jeho žáci. Roku 2015 později Augustin Mervart a beskydští malíři. V roce 2016 pokračovala další výstava s názvem Česká krajina.

„Vernisáží otevíráme kolekci, která odráží samozřejmě žáky Mařáka, odráží beskydské autory, kteří byli svým pojetím velice výraznými osobnostmi, ať Augustin Mervart, Karel Hofmann, Podešva a další. Mezi dvěma sty obrazy, které v průběhu dvou měsíců budou moci návštěvníci vidět, jsou dvě významná díla, která mají obrovskou genezi pro sběratelé. Jsou to obrazy Kamenolom Josefa Ullmanna (* 13. června 1870; + 31. května 1922) a obraz Jana Trampoty (* 21. května 1889; + 19. října 1942) s názvem Česká krajina,” uvedl Petr Pavliňák, který se vyjádřil také ke sběratelům obrazů a uměleckých děl.

ceska krajina 3ceska krajina 4„Sběratelství je také vztah. Vztah k estetickým hodnotám, ke kráse, k tvůrcům, k době, ve které díla vznikala, k obsahu a formě výsledného uměleckého usilování autorů. Je to vztah k prostředí, ve kterém umělecká díla vznikala - k aktérům, ve kterých sběratel prožíval bezpočet chvil v přímém kontaktu s umělci a díly, bez kterých by dobrá sbírka byla nepředstavitelná,” dodal Petr Pavliňák.

Prodejní výstavu Česká krajina můžete v ostravské galerii Výtvarného centra Chagall navštívit do středy 4. dubna 2018.

Text a snímky: Josef Zajíc

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery