Výtvarná soutěž Namaluj svého anděla začíná psát své šesté pokračování

Pozvánka

Salesiánské středisko Štěpána Trochty vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže. Téma 6. ročníku: Každý jsme anděl s jedním křídlem – abychom vzlétli, musíme se obejmout. (Luciano De Crescenzo).

Soutěž Namaluj svého anděla vznikla v roce 2012 v Salesiánském středisku v Teplicích, které za podpory MŠMT, Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice, dobrovolníků a dárců nabízí ve dvou střediscích (Prosetice a Trnovany) volné trávení času dětí a mladých lidí.

Do středisek si můžete přijít jen podívat, popovídat si s kamarády nebo vedoucími, ale také využít pestrou nabídku činností: zájmové kroužky, sportovní aktivity, doučování, víkendové a prázdninové akce. V projektu Podaná ruka středisko aktivně spolupracuje i s rodinami dětí a mladých lidí.

Do prvního ročníku soutěže bylo přihlášeno 105 obrázků převážně teplických dětí. V loňském roce bylo přihlášeno 407 obrázků a 56 výtvarných děl z celé České republiky.

Křesťanská tradice chápe anděla jako duchovní bytost - osobu bez hmotného těla. Jeho hlavní vlastností je, že je ze své podstaty dobrý. V minulosti byli andělé pro výtvarníky inspirací k vytvoření mnoha uměleckých děl - především jako ochránci a nositelé dobrých zpráv. Současný člověk má na mnohé skutečnosti jiný pohled. Nabízíme vám příležitost ztvárnit svoji představu anděla.

Soutěží se ve třech kategoriích:

I. kategorie: děti předškolního věku

II. kategorie: žáci 1. stupně ZŠ

III. kategorie: žáci 2. stupně ZŠ, studenti a dospělí

Obrázky ve formátu A3, A4 nebo výrobky z textilu, keramiky i jiných materiálů doručte osobně nebo poštou do 15. ledna 2018 na adresu organizátora soutěže: Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Rovná 277, 415 01 Teplice.

Obrázek či výrobek musí být z rubu označen: škola, jméno autora, třída, věk a kontakt pro případné předání cen: e-mail, telefon, poštovní adresa.

Nejlepším třem autorům v každé kategorii, budou věnovány ceny, které do soutěže věnovaly společnosti Poprokan a Látky Teplice.

Výstava Namaluj svého anděla je plánována v březnu 2018 v OC Galerie Teplice.

Autorka: Hana Machová

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery