Bohumil Bek – příběh kutnohorského uměleckého řezbáře

Pozvánka

V dlouhé historii starobylé Kutné Hory žila na jejím území řada vynikajících osobností, která slávu města šířila po celé zemi i mimo ni. Jedním z takovýchto vzácných lidí byl i umělecký řezbář, sochař a restaurátor Bohumil Bek. Byť se narodil ve vesničce Svatý Jiří nedaleko Vysokého Mýta, prakticky celý svůj život spojil s Kutnou Horou.

Pokud se dnes Kutnohořanů zeptáme, kdo to Bohumil Bek byl, většina znát odpověď určitě nebude. A přesto mnozí chodívají několikrát do roka pro kytičku do květinářství U Beků, aniž by si uvědomovali, odkud ten název pochází. Ano, právě zde, v domě čp. 283 v ulici Jiřího z Poděbrad, dříve Klášterské, měl Bohumil Bek svoji dílnu. Po absolvování C. k. odborné školy pro spracování dřeva v Chrudimi a několikaleté řezbářské praxi u Josefa Krejčíka, sochaře a řezbáře v Praze, přichází v roce 1909 do Kutné Hory a zakládá vlastní firmu.

Odborný závod sochařsko-řezbářský pro nové a restaurační umělecké práce kostelní, takto zněl přesně název Bekovy firmy. Její tvorba byla velice rozmanitá. Od řezby kostelních jesliček, ke kterým Bohumil Bek pravděpodobně nalézal inspiraci ve svém rodném kraji, přes kostelní práce umělecké, kterými byly hlavně oltáře, obrazy křížových cest, kazatelny či zpovědnice, až po rozsáhlou činnost sochařskou, zastoupenou tvorbou velkolepých venkovních křížových cest. Závod se ale nevěnoval jen výrobě církevního mobiliáře. Zhotovoval i běžný nábytek a vybavení domácností, od kuchyní až po ložnice a nechyběla ani výroba upomínkových městských předmětů a drobností dle každodenní poptávky kutnohorských občanů.

Připravená výstava je jakýmsi drobným exkursem do života Bohumila Beka i do rozsáhlé tvorby jeho firmy. Nebylo v silách autorů výstavy postihnout veškerou škálu uměleckých děl a prací, které závod za dobu své čtyřicetileté existence vytvořil či opravil. Bylo vytipováno pouze několik lokalit, které snad nejlépe vystihují rozmanitost a řemeslnou dovednost Mistra Beka a jeho spolupracovníků. Výstava v mnoha případech odkrývá zcela nová fakta i dokumenty, které dodnes ležely zcela nepovšimnuty.

Výstava byla od úterý 5. září do pátku 15. října 2017 instalována v obci Bohutice u Moravského Krumlova. Proč právě tam? Ve 30. letech minulého století získal závod shodou okolností dvě obrovské a prakticky totožné zakázky. Jednalo se o zhotovení čtrnásti zastavení křížové cesty; jednak pro právě vznikající poutní areál ve zmíněných Bohuticích, zároveň pro nejstarší poutní areál na Slovensku v Mariance u Bratislavy. Závod se tvorby více jak sta soch v životní velikosti zhostil se ctí a obě zakázky v termínech dodal. Protože se jednalo opravdu o dvě stěžejní díla Bekova závodu, bylo dohodnuto s představiteli obou míst, že výstava bude instalována nejen v Kutné Hoře, ale také v Bohuticích a v roce 2018 i ve slovenské Mariance.

Verniží byla výstava zahájena v sobotu 28. října 2017 v kutnohorském Spolkovém domě. Po slavnostním zahájení proslovili autoři výstavy přednášku spojenou s promítáním a besedou s vnukem a vnučkou Mistra Beka.

Autor: Dalibor Hobl
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery