Za Molnárem k Topičům

Pozvánka

Před krátkým časem jsme na těchto stránkách věnovali prostor unikátní výstavě v jihočeské Želči, v Galerii Špejchar, kde se obrazy válečného veterána Karola Molnára těšily velkému zájmu veřejnosti. Dnes nás zve editor Mistrova díla, kurátor a publicista Pavel Šmidrkal, na pražskou obdobu jedinečné výstavy tohoto „vojáka, bojujícího štětcem“ na Národní třídu, do legendárního Topičova salonu, kdy začíná jeho zářijová výstava.

molnar portretKarol Molnár (* 1903, Brezová pod Bradlom; + 1981; Praha), československý malíř, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1938 až 1939 pokračoval ve studiích v ateliéru Františka Kupky v Paříži. V letech 1940 až 1943 byl zařazen jako voják u Čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii.

Po roce 1948 byl ve své vlasti jako voják zahraniční armády odsunut z veřejného života a zemřel v zapomnění. Jeho dílo, především tvůrčí čas strávený ve Francii a Anglii, bylo znovu vzkříšeno po roce 1990 a stalo se součástí významných soukromých sbírek jak v České, tak i Slovenské republice. Jak nám připomíná kunsthistorik Šmidrkal, dnes jsou Molnárovi práce ceněné a nabízené v prestižních aukčních síních.

K vidění je stovka obrazů

molnar 1Ne všechny jsou ale s válečnými náměty, nýbrž i z civilního světa. Karol Molnár, malíř zvolna osvobozovaný od svých vzorů, vnímavě sytil plátna i reálnými výjevy. Kupříkladu v jednom londýnském parku (1942) potkával blázna, muže s vytraceným rozumem, šaška s pitvořivou tváří, tváří protkanou směsicí bolesti, strádání, strachu. Plachého a nedůvěřivého člověka, ze kterého hovoří obličej. Zpodobnil ho, a jak vidíme na přiloženém snímku z archivu Galerie Želeč, Molnár mistrovsky zachytil v celé jeho bolestnosti s navenek trpící duší.

molnar 2 abstrDruhý obraz, abstraktní hudební motiv, představující fantastickou bystřinu barev a tvarů, která začala pramenit v pařížském ateliéru Františka Kupky (1938). Karol Molnár se dokázal vytrhnout klasické malbě a pokročit k umění nefigurativnímu, osobitě pojímanému a výrazně magickému, jenž se po desítkách let odmlčení stalo magnetem všech aukcí a sběratelské posedlosti.

Autor: Ivan Černý

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery