Komentovaná prohlídka obrazu Kamila Lhotáka Krajina 20. století

Pozvánka

Oblastní galerie Liberec pořádá pravidelné komentované prohlídky díla měsíce. V srpnu to bude olej na plátnu Kamila Lhotáka Krajina 20. století o rozměrech 600 x 1000 milimetrů. Obraz je signován vpravo dole a vznikl v roce 1942. Komentované prohlídky se budou konat ve čtvrtek 24. srpna 2017 od 10:30 a od 17:00 hodin.

Komentované prohlídky povede kurátorka sbírky obrazů Oblastní galerie Liberec Zuzana Štěpanovičová, kterou jsme požádali o zhodnocení tohoto Lhotákova díla...

Na letošní rok připadá 105. výročí narození Kamila Lhotáka (* 25. července 1912; + 22. října 1990), malíře-samouka, jehož talent, píle a osobní vlastnosti předurčily pro pohádkový příběh pozvolně stoupajícího uměleckého úspěchu trvajícího do dnešních dnů. Liberecká galerie spravuje několik velmi kvalitních, v určitém smyslu až emblematických obrazů tohoto autora.

Mladý Kamil Lhoták, přestože disponoval výtvarným i hudebním talentem, vystudoval právnickou fakultu. Po ukončení studia se však rozhodl věnovat malířské a kreslířské dráze. Svým grafickým talentem ovlivnil knižní, zvláště dětskou ilustraci a animovaný film, věnoval se také kostýmnímu výtvarnictví filmů z přelomu 19. a 20. století. Zde si více všimneme jeho malířské tvorby, jejíž první tvůrčí období (1936 až 1942) lze nazvat obdobím balonů, jelikož malíř je okouzlen tímto dopravním prostředkem natolik, že jej povýšil na hlavní motiv svých obrazů. Z hlediska profesního se pro Kamila Lhotáka stává mimořádným rok 1942. Během tohoto roku namaluje více jak sto dvacet obrazů, z nichž některé, jako například představený obraz Krajina 20. století, poprvé podepíše celým jménem, a stává se zakládajícím členem Skupiny 42.

Programem Skupiny 42, jejíž členové byli teoretici J. Chalupecký a J. Kotalík, malíři F. Gross, F. Hudeček, K. Souček, J. Kotík, B. Matal, fotograf M. Hák, sochař L. Zívr a básníci J. Kolář, J. Kainar, I. Blatný, J. Hauková a J. Hanč, bylo objevovat krásu všednosti a každodennosti městského člověka, poeticky vnímat (velko)město a čerpat inspiraci z kontrapunktu přírody a civilizace. Kamil Lhoták patří k nejosobitějším členům této skupiny.

Krajina 20. století je ikonickým dílem Kamila Lhotáka především svým vytvářením civilistní mytologie dopravních prostředků, komunikací, elektrických sloupů atd. Výdobytky techniky jsou zde nahlíženy v realisticky koncipovaném naivismu, který bývá díky své mimořádné vizuální přitažlivosti také nazýván magickým realismem. Zjednodušování tvarů je vyváženo barevnými akcenty, střízlivý, věcný pohled je povýšen do poetického. Způsob, jak nahlížet svět techniky, aby byl básní, se stal pro Kamila Lhotáka celoživotním obsahem tvorby, která, patrně díky osobnímu kouzlu autora, se nikdy neocitla na indexu. Naopak – zejména v 60. letech minulého století – mohl cestovat do zahraničí, částečně tam i vystavovat. Dostalo se mu ocenění od velkých osobností (například od Pabla Picassa) i institucí někdejšího Východu i Západu: v šedesátých letech byl oceněn Cenou Václava Hollara a titulem zasloužilý umělec, v roce 1975 dostal cenu za ilustraci v Moskvě a v roce 1980 na vídeňské univerzitě cenu Johanna Gottfrieda Herdera.

Komentované prohlídky obrazu Kamila Lhotáka Krajina 20. století můžete v Oblastní galerii Liberec absolvovat ve čtvrtek 24. srpna 2017 od 10:30 a od 17:00 hodin.

Autor: tz
Zdroj snímku: ogl. cz

Další pozvánky na komentované prohlídky najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery