Jan Podešva: Fotograf z ráje

Pozvánka

Současný český fotograf Jan Podešva (* 20. července 1953) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V podstatě celý život věnoval vzdělávání a výchově mladé generace. Po skončení pedagogické kariéry, kterou završil na postu ředitele gymnázia ve Staré Boleslavi, se začal plně věnovat fotografickému umění. Měl na co navazovat, neboť se již dříve věnoval umění výtvarnému.

Pravidelné cesty Jana Podešvy za jeho současnou ženou jej před mnoha lety zavedly do Českého ráje, malebné krajiny v severovýchodních Čechách. Každý člověk, nadaný výtvarným cítěním a talentem, zde cítí nutkání sdělit lidem zhmotněné vidění té překrásné reality, nacházející se v jeho bezprostředním okolí. Není to však realita statická, ale neustále se proměňující.

Podesva3Podesva4Jan Podešva je bytostným krajinářem. Jako malíř si krajinu osahal štětcem a barvami, jako fotograf ji vidí skrz objektiv fotopřístroje. Svoji krajinu dokonale zná. Mnohokrát si přivstal, aby zachytil východ slunce, mnohokrát musel čekat na ten jediný správný okamžik, kdy slunce zapadá za horizont. Byť je uprostřed krajiny sám, má několik vynikajících pomocníků. Kulisy mu staví Jaro, Léto, Podzim a Zima. Kompozici obrazu si již musí vytvořit sám. I tu zvláštní tlumenou barevnost u některých fotografií a až těžko uvěřitelnou pestrost u fotografií jiných.

Jakkoliv je přírodní krajina, zejména Českého ráje, nosným prvkem jeho díla, nevyhýbá se autor ani městským motivům, jimž ve svých fotografických obrazech vtiskává neopakovatelného genia loci.

Podesva5Podesva6Objevitelská výstava Jana Podešvy, která probíhá v Křížové chodbě Strahovského kláštera, vznikla díky iniciativě významné sběratelky české fotografie paní Evy Pelech.

Výstavu Jan Podešva: Fotograf z ráje, kterou pořádá České centrum fotografie s galerií Art Mozaika ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově můžete v Křížové chodbě Strahovského kláštera navštívit do středy 30. srpna 2017.

Zdroj: artmozaika.eu

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery

Podesva7  Podesva8