Pozvánka na výstavu: Barokní malíř kutnohorských jezuitů

Pozvánka

České muzeum stříbra na kutnohorském Hrádku připravilo na prázdniny další zajímavou výstavu.

Široká veřejnost může shlédnout velký obrazový cyklus ze života světce sv. Františka Xaverského, spoluzakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Dvaadvacet pláten, původně určených k výzdobě stěn chodeb kutnohorské jezuitské koleje, líčí cestu jezuitského misionáře do Indie a jeho apoštolské působení ve východní Asii. Základní osou vyprávěného příběhu jsou zázraky, které František na své pouti vykonal.

barok plakatAutorem obrazů je řádový malíř Ignác Viktorin Raab (* 5. září 1715; + 2. února 1787), který působil v Kutné Hoře v padesátých letech 18. století. Navazuje na tvorbu našich předních barokních umělců a posouvá ji do fáze rokokové, barevností, světelnou výstavbou obrazů i jistým sentimentem. Soubor olejomaleb, dlouho ukrytý v depozitáři, byl zatím prezentován jen jednou po zrestaurování v roce 1993.

V tvorbě Ignáce Viktorina Raaba můžeme vysledovat vliv italských a českých mistrů, kromě jiných i Petra Brandla (* 24. října 1668; + 24. září 1735), jehož žák Jan Major jej v malířském umění vyučoval.

Výstavu Ignác Raab: Barokní malíř kutnohorských jezuitů můžete na kutnohorském Hrádku naštívit do čtvrtka 31. srpna 2017, denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00 hodin. Připraven je i doprovodný program a čtvrteční komentované prohlídky (od 14:00 hodin).

Text a snímek: Jana Kolečková Veselá
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery