Dílo Lubomíra Kressy je součástí českého i mezinárodního surrealismu

Pozvánka

Muzeum Vysočiny Třebíč připomíná ve své Galerii Tympanon uzavřenou tvorbu surrealistického malíře, grafika a sochaře Lubomíra Kressy, který by se v prosinci 2016 dožil sedmdesáti pěti let. Výstavu koncipoval a díla zapůjčil umělcův syn Lubomír Kressa, sběratel a obchodník uměním.

Malíř, grafik, sochař, keramik a pedagog Lubomír Kressa (* 6. prosince 1941; + 20. července 1981) dostal od osudu jen osmnáct tvůrčích let. Přesto vytvořil rozsáhlé dílo výrazných kvalit.

kressa2kressa3Patřilo k tomu nejlepšímu, co v jeho době u nás vznikalo v surrealistickém malířství a sochařství. Dráhu umělce nastoupil až v jednadvaceti letech, kdy byl přijat ke studiu uměleckého kovářství a zámečnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Rozvíjel autonomní tvorbu v kresbě, malbě, grafice, sochařství a okrajově i v keramice. Mnohotvárnou, důsledně koncipovanou tvorbou byl obrácen k člověku, k jeho komplikované individualitě. Dominantní složkou tvorby monotypů z obvazové tkaniny učinil stylizaci lidské postavy a organické tkáně.

kressa4Výtvarník, historik umění a kulturní publicista Jan Dočekal (* 12. července 1943) nám k tvorbě Lubomíra Kressy st. řekl: "Z rozrušené obvazové tkaniny tvořil černé monotypy stylizovaných figur s imaginárním zobrazením tkáně. Dramatičnost, bizarnost a proměnlivost dílem nahodile vzniklých otisků i sama skutečnost touhy po stále nové tvůrčí hře jej přivedla k četným aplikačním variantám této specifické výtvarné technologie. Později přetiskoval gázové postavy do starých deskriptivních a architektonických výkresů, uplatnil je rovněž v olejomalbách s krajinnými fragmenty a s krystaly polodrahokamů. „Tkáňový" charakter vtiskl také převážné části tvorby sochařské. Životním postojem byl nekonformní, ale v duchu klasické tradice vyznával, že umění má zvláštní sílu, a být umělcem není činnost jako každá jiná, protože vyžaduje pronikavý pohled pod povrch věcí a dějů.

kressa5Aktuální výstavní připomenutí Lubomíra Kressy v Muzeu Vysočiny Třebíč, uskutečněné třicet šest let od předčasného uzavření jeho tvorby, je drobným penízem na splátku dluhu, který má vůči tomuto umělci naše kultura. Celý závazek bude splacen až konáním Kressovy souborné kurátorské výstavy doprovázené obsáhlým katalogem, lépe komplexní monografií."

Výstavu Lubomír Kressa st.: Výběr z díla můžete v třebíčském Muzeu Vysočiny navštívit do neděle 10. září 2017.

Autor: tz
Zdroj snímků: Muzeum Vysočiny Třebíč

Pozvánky na další výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery