Za uměním do Želče

Reportáž

Do sedmého roku své činnosti vstupuje jedinečný kulturní stánek, jehož aktivity nemají v širokém okolí konkurenci. Špejchar Želeč, mohutná patrová zemědělská budova zbudovaná kolem roku 1802, se o dvě stě let později proměnila v unikátní objekt. V přízemí je muzeum staré zemědělské techniky, v patře a zpřístupněné půdě pak obrazárna s příznačným názvem trvalé výstavy Podobizna, předsíň duše a galerie.

Po velkorysé rekonstrukci soukromým majitelem se zde pod taktovou obdivuhodného člověka neznajícího slůvko „nelze“, kunsthistorika, publicisty, spisovatele, kurátora a galeristy Pavla Šmidrkala, rok co rok střídají desítky výstav, křtů nejrůznějších publikací a dalších kulturně-společenských akcí.

Špejchar najdeme blízko středu líbezné obce Želeče, nedaleko lázní Bechyně. Budovu, stojící u hlavní silnice od Plané nad Lužnicí směrem k Soběslavi a Bechyni nelze přehlédnout. Z oken nejvyššího patra je pěkný výhled do místního kraje – Kozákova.

Kulturní život v roce 2018 zde doslova kypěl a vzhledem k přitažlivosti akcí, nabízenému bohatému spektru slavných i polozapomenutých autorů, na jejichž výstavy se leckdy nezmohly ani galerie velkých měst, mezi stálými návštěvníky je nejenom široká veřejnost z okolí, ale i milovníci dobrého umění z Prahy, Českých Budějovic, Tábora, Veselý nad Lužnicí a dalších okolních měst.

Přehled výstavní a publikační činnosti za rok 2018

spejchar zelec 1Vloni uvedla Obrazárna Želeč díla sedmi výtvarných umělců, byly vydány dvě knihy a dva výstavní katalogy. Celoroční provoz obrazárny a náklady vernisáží hradila rodina Martina Nováka, publikace ve vysoké kvalitě vyrobila Nová tiskárna Pelhřimov a jejich vydání podpořila Obec Želeč a přispěly i České přístavy. Celková návštěvnost (včetně účasti na vernisážích a samostatných koncertech) dosáhla počtu 4760 návštěvníků.

Jak nám řekl kunsthistorik a kurátor Pavel Šmidrkal, rok 2018 zahajovala výstava dětské literatury vydávané zejména v meziválečném období a za časů monarchie, soustředěná pod názvem Sto krásných a víc. Jednalo se často o první vydání a slavné autory (Jaroslav Foglar, Jan Karafiát, Ondřej Sekora). Doprovodný katalog zahrnoval i titulní stránky dětských časopisů a dnes již vzácné ukázky reklamních (sešitkových) ilustrovaných pohádek.

Následovala rozsáhlá prezentace díla malíře a sochaře Jana Rýze, završená vydáním reprezentativní knihy jeho prací pod názvem Skrytý pohon. Tato přehlídka akvarelů, olejomaleb, asambláží a umělohmotných objektů (tzv. plastilů) otevřela cestu k následnému představení Rýzovy rozsáhlé pozůstalosti v Galerii kritiků na Jungmannově náměstí v Praze. Celostátní událostí byl výběr obrazů krajináře Gustava Macouna (žák Antonína Slavíčka) uvedený jako Balada o soumraku. Návštěvníci expozice přijížděli z celé republiky a příznivě hodnotili nejenom výstavu, ale i knihu o díle tohoto malíře, která u nás chyběla desítky let a dnes představuje jediný, rozsáhlejší přehled tvorby Jana Rýze. Program Obrazárny Špejchar pokračoval uvedením tří mladých autorek, Kristiny Ekrtové, Lenky Kurovské a Petry Skluzáčkové. Svůj přístup k malování a způsob tvorby s úspěchem názorně předvedly návštěvníkům Dnů otevřených ateliérů v Želči, které zastřešilo Oddělení kultury KÚ JČ kraje. Poslední dva měsíce roku 2018 patřily v Obrazárně Želeč dílu malířky Ivy Fialové a grafika Pavla Beneše. Jejich osobnost a tvorbu přiblížil Michal Stein (textař, kurátor, scénárista) a novinář Miloš Čermák.

Špičkový umělci, jedineční autoři, vzácní hosté

spejchar zelec 2Každá z akcí představované galerie stojí nejenom za návštěvu, ale i medializaci. Kupříkladu vzpomínanou výstavu slavného krajináře Gustava Macouna zahájil svým zpěvem sólista Státní opery Praha Aleš Briscein, následovaly duety s Michaelou Katrákovou. Při vernisáži se též křtila velká kniha Macounových obrazů z pera Pavla Šmidrkala za účasti bojovníka od Dukly, generála Václava Kuchyňky, a dalších významných hostů. Velkolepou akcí byl kupříkladu i Koncert vděku a přátelství dechového orchestru a pěveckého sboru z Nebrasky (USA), který při svém Evropském turné (Vídeň, Salszburg, Mnichov, Praha) zamířil i do Obrazárny Špejchar Želeč, aby tam rozvinul své umění od řízných pochodových skladeb až k svištivému swingu a od chrámových chorálů až po klenbu baladických spirituálů, řečeno slovy prozaika Pavla Šmidrkala. Koncert byl věnovaný americkým a všem spojeneckým vojákům, kteří osvobozovali Československo od nacistické tyranie. Do třetice všeho dobrého v našem namátkovém výběru z mnoha skvělých akcí, úžasný byl i křest knihy humorných povídek Babráci Pavla Šmidrkala, za účasti herečky Adriany Sobotové a mistra herce komediálních rolí Luďka Soboty.

Závěrem, na co se můžeme těšit v roce 2019?

spejchar zelec 3 page 001spejchar zelec 4Galerista Pavel Šmidrkal srdečně zve na zahájení výstavní šňůry v tomto roce – v sobotu 23. února 2019 se bude konat vernisáž výstavy kreslených vtipů, fotografií, sbírkových předmětů a knih dnes již legendárního humoristy a kreslíře Jiřího Wintra Neprakty z mistrovy pozůstalosti. Zároveň se milovníkům malířského díla představí brněnský kumštýř, akademický malíř Přemysl Pitřík. Jarní pokračování cesty ve Špejcharu se ponese v duchu výstavy filmových plakátů Olgy a Josefa Vyleťalových a v létě se vystaví obrazy aktů pod názvem Linie touhy, akce doprovozená vydáním stejnojmenné knihy.

Ale tahle činnost už bude námětem pro další články o této největší a nejakčnější galerii na území Jihočeského kraje.

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív Galerie Špejchar Želeč

Další reportáže ze světa výtvarného umění najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery