Školní léta Hovorkovic Kláry, aneb ohlédnutí, které nutí k zamyšlení nad životními prioritami

Reportáž

V úterý 12. června 2018 byla vernisáží ve Spolkovém domě v Kutné Hoře zahájena ne zrovna obvyklá výstava. Zasloužil se o ni kutnohorský radní Josef Kraus, město Kutná Hora, „odborný poradce“ Dalibor Hobl a celá řada dalších lidí.

Přenesli jsme se do doby, kdy na Městském ústavu ku vzdělání učitelek domácích nauk v Kutné Hoře v letech 1929 až 1931 studovala křesetická rodačka Klára Hovorková - napřed jsem si ozřejmili, jak se Josef Kraus k tématu dostal a pak už moderátor Michal Trnka udělil slovo dceři Kláry Trnkové, která v bezprostředním, citově zabarveném vystoupení přiblížila vztah své maminky k ústavu, na němž studovala, k rodné obci Křesetice i ke Kutné Hoře.

Po dávném přestěhování rodiny, do Kutné Hory zajíždí už zhruba 65 roků. Dověděli jsme se o kufru, plném předmětů, fotografií a dokladů, který Kláru Hovorkovou provázel na celé další životní pouti po ukončení studia – její dcera nás téměř dojala, když popisovala každoroční návštěvy v Kutné Hoře a setkávání bývalých spolužaček (vždy srdečná, přátelská, plná citu a vzpomínek na společně strávená léta), podobné to bylo i s vnučkou, která se navíc postarala o zážitek navíc, když zahrála na housle jímavou skladbu.

Na výstavu se může každý podívat až do neděle 15. července 2018, základem jsou věci z výše připomenutého kufru, ale tady je ještě cosi navíc, pod povrchem, co nutí zamyslet se za dnešní honbou za úspěchem, životními cíli, postojem a koneckonců i úrovní vzdělávání, jeho rolí pro další život, jeho praktickými dopady – absolventky někdejší „rodinky“, byly připraveny starat se o děti, měly základy zdravovědy, zajímaly se o umění a dovedly kreslit, malovat, vyšívat, háčkovat, vařit...

Nechci tu vynášet nějaké ukvapené soudy, ale už to zmíněné zamyšlení je malou výhrou, která může pomoci oddělit zrno od plev...

Text a snímek: Vítězslav Hospes
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další reportáže nejenom o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery