Uzavírá se první kolo soutěže Pocta Kamilu Lhotákovi

Barunka Hušáková (vlevo) a Sofinka Zatloukalová (druhá zleva) při vernisáži výstavy Kamil Lhoták: Knižní ilustrace, vpravo hudebnice, výtvarnice a spisovatelka Petra vychytilová. Snímek Jaromíra Procházky.

Reportáž

Součástí výstavy Kamil Lhoták: Knižní ilustrace, kterou v kutnohorském Knihkupectví a galerii Kosmas připravila umělecká agentura ArcusGallery, byla výstava ve výstavě Pocta Kamilu Lhotákovi. Představila zhruba dvě desítky výtvarných děl, jejichž autory jsou známí umělci, jako například Tomáš Bím či Vojtěch Kolařík, regionální nebo začínající autoři a také děti, které ve výtvarných kurzech vede hudebnice, výtvarnice a spisovatelka Petra Vychytilová.

Na výstavě Pocta Kamilu Lhotákovi se aktivně podílel Spolek přátel Kamila Lhotáka, který vyhlásil stejnojmennou celostátní uměleckou soutěž. Požádali jsme předsedu SPKL Evžena Škňouřila, aby nás krátce se soutěží seznámil...

pocta sknourilpocta KL perex"Spolek přátel Kamila Lhotáka vyhlásil uměleckou soutěž Pocta Kamilu Lhotákovi, která je určena zejména pro mladé autory, a to ve dvou kategoriích: literární a výtvarné. Cílem je probudit v mladé umělecké generaci poetické vidění světa, které se projevilo v díle Kamila Lhotáka, ať již v jeho ilustrovaných knížkách pro děti, monografiích o dopravních prostředcích či v grafice a obrazech, které se prezentují na samostatných výstavách již od roku 1939. Soutěž vyhlašuje Spolek přátel Kamila Lhotáka v roce 2018 poprvé a předpokládáme, že ji každým rokem na jaře vyhlásíme znovu. Odevzdávání soutěžních prací probíhá po čtvrtletích až do konce října 2018. Nejlepší díla ze čtvrtletních kol postupují do závěrečného kola. Slavnostní vyhlášení vítězů obou kategorií připravujeme na prosinec 2018 v Praze.

pocta KL 2pocta KL 3Vznik nových literárních a výtvarných děl, která mohou být vydána i společně formou bibliofilie, rozšíří sbírky jak veřejných knihoven či galerii, tak soukromých sběratelů. Soutěžní výtvarné práce by se měly dostat co nejdříve mezi sběratele, za nejvhodnější formu považujeme prodejní výstavy, jejichž výtěžek věnujeme postiženým dětem z Jedličkova ústavu, který Kamil Lhoták celý život podporoval a jehož pacienti se pro něho velmi často stávali inspirací. Do soutěže se mohou přihlásit i zralí autoři, kteří nečekali na oficiální vyhlášení soutěže a svůj vztah ke Kamilu Lhotákovi si již dávno našli."

pocta KL 4V pátek 15. června 2018 v podvečer se v kutnohorském Knihkupectví a galerii Kosmas sejde porota, která pod vedením Evžena Škňouřila vybere z vystavených výtvarných děl vítěze prvního čtvrtletí. Ten si odnese cenu v hodnotě 5000 korun a postup do letošního závěrečného kola.

Porota zároveň předá Čestná uznání devítileté Sofince Zatloukalové a desetileté Barunce Hušákové, které pod pedagogickým a uměleckým vedením Petry Vychytilové vytvořily na dané téma krásné monotypy s perokresbou.

Autor: MiM

Další reportáže nejenom o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery