Navštívili jsme galerii Tří generací Kodetů v Hradci Králové

Grafik a malíř Kristian Kodet

Reportáž

Salon republiky, jak bývala svého času tato východočeská metropole nazývána, je dodnes velkým lákadlem pro uměnímilovnou veřejnost. A to nejen pro architekturu či místní pamětihodnosti a další turistická lákadla, ale především pro pulsující kulturní život, který zde neustále kvasí. V roce 2018 zde slaví jedinečná galerie, specializující se na dílo děda, otce i syna Kodetových, nejen deset let své činnosti, ale též sedmdesátku Kristiana Kodeta, kumštýře třetího v rodě toho jména.

galerie kodetu 2galerie kodetu 1galerie kodetu 3Představovanou galerii najdeme na historickém Velkém náměstí v reprezentačních místnostech staré Radnice. Právě před deseti shora vzpomínanými roky ji zde založil a otevřel Petr Vítek, specialista na interiéry. Znalec a sběratel díla všech tří slavných umělců, který se postupem času dokonce stal přítelem nejmladšího z Kodetů, malíře a světoběžníka Kristiana. I proto zde v druhé polovině roku 2018 proběhne jedna z komorních akcí narozenin oslavence, za jeho osobní přítomnosti, což bude pro celý Hradec Králové velká pocta i kulturně-společenská akce.

Galerie nejenomže vystavuje průřez dílem slavné umělecké trojice, ale též nabízí zájemcům grafické listy, rámované grafiky i olejové obrazy malíře Kristiana Kodeta. Tento syn významného českého sochaře Jana Kodeta a vnuk sochaře Emanuela Juliana Kodeta se narodil 17. července 1948 v Praze. Kromě nabízených děl z jeho tvorby si mohou návštěvníci zakoupit katalogy Emanuela, Jana i Kristiana Kodeta s jeho vlastnoručním podpisem, což potěší především sběratele autogramů uměleckých osobností. Navíc konvolut katalogů znamená nejenom malého, leč významného průvodce tvorbou této trojice slavných výtvarníků, ale je také hodnotným sběratelským suplemenem.

Pro každého něco

galerie kodetu 5Kromě výběru z malířské tvorby Kristiana Kodeta, ať již malých grafik, olejů na kartonu, desce nebo plátně, či plastik jeho otce, jsou v prodejní nabídce galerie i práce kupříkladu Josefa Lieslera, koláže Miroslava Horníčka nebo grafiky Adolfa Borna. Příslovečnou třešničkou na dortu pak představují díla Salvadora Dalího nebo zarámovaná grafika Pabla Ruiz Picassa, jedné z největších osobností světového výtvarného umění 20. století. Výběr jmen, vystavovaných a prodávaných kumštýřů, naznačuje krédo galerie, jenž zní: Kvalita, kvalita a zase jen kvalita.

Galerie je, jak jsme již naznačili, nejenom prodejním a výstavním místem, ale rovněž prostorem pro různá společenská setkání, která zde probíhají v úžasné atmosféře pod historickou klenbou s reliéfem městského znaku bývalého primátorského salonu, jehož návštěva sama o sobě je mimořádným zážitkem. Zbývá dodat, že prohlídka Galerie Tří generací Kodetů je možná pouze po telefonické domluvě.

Seznamte se...

Nechceme na stránkách tohoto webu o výtvarném umění a kultuře nosit příslovečné sovy do Atén, ale malé připomenutí, curriculum vitae všech tří Kodetů si nemůžeme odpustit.

galerie kodetu 6galerie kodetu emanuelEmanuel Julian Kodet (* 23. března 1880, Pelhřimov; + 4. února 1954, Lučany nad Nisou) byl významným českým sochařem, malířem a keramikem. Svoji uměleckou cestu započal na legendární Odborné škole keramické v Bechyni. Později studoval na UMPRUM, kde byl žákem Stanislava Suchardy. Po úspěšném absolvování strávil stipendijní rok na Akademii v Římě. Vytvořil kromě jiného plastiky a pilastry pro novostavbu pražské Filozofické fakulty UK, z roku 1915 pocházejí jeho alegorické reliéfy Obchod a průmysl na vídeňské Živnobance. Proslul též postavou Jana Žižky u Sudoměře, jeho obrovská postava národního hrdiny a husitského vojevůdce vévodí krajině od roku 1925. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 vytvořil mnoho vzpomínkových děl včetně sokolské tématiky. Byl též tvůrcem keramických skulptur ve stylu art deco, které jsou dodnes ceněny ve světě.
Jeho dominantním tématem ale byla Žena, kdy podobně jako Alfons Mucha své modely nejenom kreslil a posléze hnětl z hlíny, ale též fotografoval. Jeho dobové akty jsou vedle především komorních plastik dnes sběrateli velmi ceněny.

galerie kodetu janJan Kodet - tento rovněž slovutný sochař (* 1. června 1910, Praha; + 11. listopadu 1974, Praha), Emanuelův syn, vystudoval v letech 1928 až 1931 pražskou Uměleckoprůmyslovou školu u Karla Dvořáka. V letech 1931 až 1935 pak absolvoval Akademii výtvarných umění u Otakara Španiela. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. S poznámkovým blokem a skicákem procestoval Francii, Dánsko, Norsko, Švédsko i Holandsko a Maďarsko.

Ve své tvorbě byl zaujat a ovlivněn egyptským sochařstvím, značně též inspirován dobovými uměleckými směry, zejména kubismem a poetismem. Soustředil se na lyrické ztvárňování lidské postavy, zejména často vytvářel různě stylizované ženské figury.

galerie kodetu 4galerie kodetu krisitianDo třetice všeho dobrého: Kristian Kodet. Na uměleckou dráhu se vydal roku 1963, kdy krátký čas pracoval jako výtvarník v Městských divadlech pražských. Poté odešel na studium do Bruselu na uměleckou akademii Académie des Beaux Arts. Po návratu z Bruselu do vlasti začal vystavovat svá díla. Po roce 1968 žil v emigraci. Nejprve ve Švýcarsku, později v USA, kde pokračoval v malířské tvorbě a uskutečnil mnoho samostatných výstav.

Kristian Kodet je mezinárodně uznávaným umělecem, jehož díla jsou zastupena v galeriích a soukromých sbírkách v Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku, Torontu, Otavě, Wahingtonu, v Praze i Hradci Králové a v dalších centrech evropské kultury.

Ve svém osobitém, charakteristickém malířském stylu a rukopisu se Kristian Kodet nechává především inspirovat hudbou, ženským tělem i až snovými portréty dvojic.

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Galerie Tří generací Kodetů

Další reportáže o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery