Kostel sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem: krásná a jen málo známá stavba

Kostel se zvonicí je ztvárněn i na vitrážovém okně

Reportáž

Letos je to 240 let, co byl dostavěn kostel sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem. Byl postaven v letech 1775 až 1778 na místě staršího gotického kostelíka.

Jedná se o pozdně barokní, jednolodní obdélníkovou stavbu s pravoúhlým presbytářem a čtvercovou sakristií v ose. Loď i presbytář mají zaoblené rohy. Západní stěnu rámovanou dvěma pilastry, mezi nimiž nad vchodem dominuje velké půlkruhové okno, uzavírá trojúhelníkový štít. Vrchní část nad ním tvoří profilovaný štít s barokními volutami a uprostřed zvednutou římsou.

kostomlaty 1kostomlaty 2Interiér je umělecky velmi hodnotný. Strop je sklenut českou plackou, na níž je freska ztvárňující legendu o svatém Bartoloměji, vytvořená Janem Quirinem Jahnem. Namaloval rovněž obrazy svaté Terezie a Kristova křtu. Za zmínku stojí rovněž krásná vitrážová okna a renesanční cínová křtitelnice z roku 1602.

Vedle kostela byla souběžně s ním postavena zvonice. V roce 1885 byla opatřena novorenesanční fasádou se slunečními hodinami. Je v ní zachován jeden z nejstarších zvonů v Čechách z roku 1359, druhý ulil v roce 1564 významný zvonař Brikcí z Cimperka.

kostomlaty 3Kostel stojí na vyvýšené terase se dvěma schodišti k ulici. Na ní, hned vedle schodiště vlevo, stojí barokní socha sv. Františka Serafínského, za zvonicí socha Ježíše Salvátora z poloviny 18. století. Areál dokresluje ještě socha sv. Jana Nepomuckého na můstku přes potok Vlkava tekoucí za kostelem.

Text a snímky: Jan Řehounek

Další reportáže o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery