Setkání s Aurelem Klimtem na závěr cyklu KAF

Aurel Klimt (vlevo) a Jiří Kubíček

Reportáž

Kamarádi animovaného filmu (KAF) se s pravidelným pořadem v GASK Kutná Hora rozloučili ve čtvrtek 2. listopadu 2017 parafrází textu V + W Nashledanou v lepších časech.

Pronesla ji Věra Kubíčková, která s myšlenkou připravovat v Kutné Hoře unikátní pořad přišla a do města pod Barborou dokázala přivést nejen vyznavače animovaného filmu (a nejenom místní), ale zejména světově proslulé osobnosti tohoto uměleckého odvětví, jež (a ukázky jejich díla) jsme mohli vidět, slyšet, když to přeženu, tak také „dotknout se jich“, jejich způsobu přemýšlení, vidění, přístupu k tématům a podobně.

aurel klimt 1aurel klimt 2Myslím, že nejen mně přišlo líto, že zaniká (alespoň pro tento čas) něco, co mělo šanci nejen (jak je dnes zvykem) „bavit“, „rozveselovat“, „rozptylovat“, ale také kultivovat, obohacovat, rozvíjet. Nechci zde ovšem lkát nad rozlitým mlékem, neznám ostatně veškeré důvody, příčiny, okolnosti konce KAF.

Připomenu raději, že posledním hostem pořadu byl jeden z „triumvirátu“ osobností animovaného filmu, které žijí v Malešově u Kutné Hory, Aurel Klimt (dalšími jsou Jiří Kubíček a Pavel Koutský, samozřejmě, že u „derniéry“ nechyběli, Jiří Kubiček dokonce jako jakýsi průvodce programem – opravňovala ho k tomu dlouholetá spolupráce s Aurelem Klimtem i skutečnost, že v roli pedagoga FAMU byl tím, kdo pozdějšího slavného umělce na katedru animace přijímal... mimochodem, po letech Aurel Klimt v období 2006 až 2015 tuto katedru vedl).

aurel klimt 3aurel klimt 4Přítomní se dověděli mnohé o kariéře Aurela Klimta, technikách animace, pracovních postupech, impulsu k rozhodnutí věnovat se zejména loutkovému filmu, podnětu k práci na celovečerním filmu, shlédli některé jeho práce (a spontánně jim zatleskali), o osobnostech, které Klimta ovlivnily, mnohočetné roli v uměleckém světě (autor, animátor, režisér, střihač, producent se studiem v Malešově), dlouholetých spolupracovnících (hudebník Miroslav Wanek je jakýmsi „externím členem“ výše uvedeného triumvirátu – žije v nedalekém Svatém Jakubu)...

Závěr nemohlo obstarat nic jiného, než připomínka, že uvedením do kin (takřka na den přesně 60 let poté, kdy slavná ruská čubička vzlétla do vesmíru) skončila téměř desetiletá Klimtova práce na celovečerním filmu Lajka. O něm i o dalších aspektech práce animátora Aurela Klimta nám více řekne výstava v GASK Kutná Hora s názvem Lajka – Od filmu k divadlu a zpět, která byla zahájena vernisáží v sobotu 11. listopadu a potrvá do neděle 11. února 2018.

aurel klimt 5Text a snímky: Vítězslav Hospes
Zdroj: Obzory Kutnohorska

Další reportáže o výtvarném umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery