Návštěva ateliéru - Vladimir Něustrojev miluje Hradčany a Malou Stranu

Návštěva ateliéru

V pražských Bohnicích žije a tvoří již drahně let ruský malíř ověnčený cennými trofejemi z mnoha zahraničních malířských soutěží. Tento umělec takříkajíc v nejlepších letech (narodil se v roce 1948 v Moskvě), zakotvil v Praze začátkem osmdesátých let minulého století jako pracovník tehdejšího Domu sovětské vědy a kultury.

Česká republika se mu stala druhým domovem a silným tvůrčím podhoubím. Kromě jiného zde byl za svoji rozsáhlou tvorbu vyznamenán Diplomem a medailí Akademie T. G. Masaryka i Diplomem mezinárodní soutěže Klasická ruská literatura v moderním vydání za ilustrace ke knihám ruských a českých vydavatelství.

Curriculum vitae

0 neustrojev 10 neustrojev 2Jako mnoho jiných malířů i Vladimir Něustrojev kreslí a maluje doma, kde má vyhrazen pracovní kout. Vzhledem k prostorám sídlištního bytu se snad ani nedá říkat ateliér, o to větší zdařilá díla se zde ale na základě kreseb ve skicáku či několik čar na papírku zápisníčku, který Něustrojev nedá nikdy z ruky, rodí. Velký kumšt nepotřebuje velký ateliér, jako bychom slyšeli klasikova slova.

„No, a když je hezky, maluju třeba na balkóně...“ usmívá se moskevský rodák, který v hlavním městě Ruska svého času vystudoval prestižní Uměleckoprůmyslovou školu S. G. Stroganova.

Po absolutoriu na škole i několik let působil jako pedagog na katedře grafického designu. Skromnost šlechtí tohoto veskrze rusko-českého malíře, za kterého nejvíce mluví desítky výstav doma i v zahraničí, včetně Německa, Francie nebo třeba Irska.

0 neustrojev 50 neustrojev 4Sám o sobě nerad hovoří, slovo aby z něho člověk doslova páčil. Raději ukazuje výběr ze své umělecké práce: plátna, grafiku, akvarely i knižní ilustrace, ba i medaile, jejichž tvorbou se rovněž Vladimir Něustrojev čas od času zabývá. A přitom se již rozpovídá:

„Jako výtvarník jsem sjezdil téměř celý svět. Kratší bude říci, kde jsem ještě nebyl. V Japonsku a v Číně, tam bych se rád zajel přiučit kaligrafii... Proč to ale říkám: Nejraději maluji v Čechách. Nikdy se jako kumštýř ale ani jako obyčejný smrtelník, nenabažím pražských scenérií Starého města, miluju Hradčany a Malou stranu. Jako krajináři mi učarovala Šumava, vůbec celé jižní Čechy. Jako portrétistovi historických měst pak bezesporu Český Krumlov nebo třeba Kutná Hora...“

Tvůrčí záběr má Vladimir Něustrojev vskutku široký, vedle oleje rád sáhne po temperách či uhlech. S oblibou též maluje zátiší s květinami a obrazy z cest.

Boty z toulavého telete

0 neustrojev 30 neustrojev 6V rámci svého působení ve shora zmíněném Středisku sovětské vědy a kultury v Praze, kde pracoval jako vedoucí výtvarník Ředitelství mezinárodních výstav Svazu přátelství a kulturních styků se zahraničím, organizoval monoho uměleckých akcí nejenom v tehdejším Československu, ale i ve světě – v Afganistánu, Etiopii, Angole i Indii nebo třeba na Aljašce v USA. Již tehdy přišel cestování na chuť. A tak dodnes Vladimir Něustrojev rád vyráží „za hranice všedních dnů“ se skicákem a životní družkou, Sibiřankou, se kterou se seznámil během studií na výtvarné škole a později oženil, grafičkou Galinou.Ti dva tvoří nejenom sehraný manželský pár, ale jsou si mimořádnou oporou v tvůrčí činnosti, kdy jeden druhému dělá nemilosrdného recenzenta každé nové práce, oddělujícího příslovečné zrno od plev. Na umělecký názor své paní Vladimir stoprocentně dá, a jak se usmívá, ještě nikdy mu neporadila špatně.

0 neustrojev 8A tak, jak jsme již naznačili, spousta jeho pláten a kreseb vznikla při cestách v Itálii, zde především v milovaném Toskánsku, ale v neposlední řadě i Španělsku, Řecku či Turecku. Kupříkladu z nedávného tvůrčího pobytu na Krétě přivezl kolekci pětaštyřiceti kreseb, perokreseb, akvarelů a temper, které před časem představil pražské veřejnosti na své pražské výstavě v Bubenči, v galerii RSVK Na Zátorce. Se skicákem se ale Vladimir Něustrojev kupříkladu dostal až k severnímu pólu, kde tvořil díky účasti na ruské expedici. Zde vznikla unikátní, neopakovatelná díla ze světa věčného ticha a mrazu. Jejich umělecká instalace byla připravena ke slavnostnímu ukončení expedice.

Epilog

Čas vymezený pro návštěvu v ateliéru se nachýlil. Závěrem ještě alespoň pár slov o Něustrojevovi jako medailéristovi. Jedním z jeho majstrštychů je jeho česká pamětní bronzová medaile Ludvíka Svobody. Na lícové straně je zobrazen portrét Ludvíka Svobody, na reversu – památník vojákům 1. Československého armádního sboru na Dukle s datem 6. 10. 1944, což je datum ovládnutí Dukelského průsmyku vojáky Rudé armády a 1. Čs. armádního sboru.

Připravil Ivan Černý
Snímky Jana Parkmana

Na další návštěvy ateliérů se můžete s webem Putování za uměním vydat zde nebo na facebooku ArcusGallery