Návštěva ateliéru - Malíř a sochař Jiří Máška dobývá umělecký svět

Návštěva ateliéru

Jiří Máška, sochař a grafik, sbírá díky své jedinečné píli jeden úspěch za druhým prostřednictvím výstav svých děl v zámoří, Evropě a pochopitelně i České republice.

Jiří Máška se narodil v jihočeských Ražicích, nicméně v 80. letech minulého století emigroval do USA, kde studoval malířství ve Washingtonu. Ke konci studia v 80. letech již vystavoval obrazy v renomované galerii Jackson Street Gallery v Seattlu, později v Galerii Ariel v New Yorku nebo ve městech Los Angeles, Paříži, Londýně, Monte Videu či Hongkongu.

Tím si ještě v minulém tisíciletí vybudoval potřebný respekt a renomé, aby nastal jistý umělecký útlum způsobený ekonomickou krizí a logickým nepřílišným zájmem lidí o umění jako takové. Je ovšem důležité zmínit skutečnost, že na svoji tvorbu nikdy nezanevřel, vytrval v tom, v co vždy věřil. Nyní se vynaložená energie vrací.

maska 1maska 2Před nějakým časem byl vybrán Ministerstvem kultury České republiky, aby reprezentoval současnou českou malbu v Pekingu a vystavoval od listopadu do konce roku 2016 své obrazy v rámci vzájemného přibližování kultur. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a za několik měsíců vystavoval své obrazy ve slovenských Košicích, Praze či Bruselu.

V červenci 2017 byl pak pozván do jedné z nejprestižnějších galerií na světě Agora Gallery v New Yorku, kde svým expresionistickým abstraktním pojetím a neuvěřitelným citem zobrazení svých vlastních pocitů na plátno vyrazil dech nejednomu návštěvníkovi. Nutno konstatovat, že New York je podle slov Jiřího Mášky, co se týče umění jako takového, zcela jiný svět.

Aby i našinec měl možnost vychutnat zážitek z malířovo děl, rozhodl se pan Máška vystavovat dále i v našich končinách, s tím, že galerie v Ostravě a Hluboké nad Vltavou mu v roce 2017 nabídly svůj prostor pro vernisáž a následnou výstavu. Další zájemce, který má zájem o Máškovu tvorbu, je pražský Topičův salón, kde výstava začne vernisáží v pondělí 23. října 2017.

Prozatímní vrchol působení Jiřího Mášky na evropské scéně se odehraje v listopadu tohoto roku. Byl totiž vybrán do italské Bologny, aby se pokusil prorazit v enormní konkurenci umělců světového formátu. Nejlepší umělci Evropy budou vystavovat v nádherném italském městě.

Text a snímky: Roman Škoda

Na další návštěvy ateliérů se můžete s webem Putování za uměním vydat zde nebo na facebooku ArcusGallery