GASK zahájila výstavu, která představuje průřez tvorbou Stanislava Podhrázského a jeho přátel, předních osobností české umělecké scény

Výstavy

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK) výstavou oslavuje výročí – posunuté kvůli pandemické situaci – 100 let od narození jednoho z nejosobitějších umělců generace nastupující po druhé světové válce – Stanislava Podhrázského. Výstava představuje průřez jeho tvorbou a tvorbou jeho nejbližších přátel a současně předních osobností české umělecké scény, ke kterým patřili Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zbyněk Sekal a Mikuláš Medek. Díla Stanislava Podhrázského jsou zastoupena ve všech významných českých sbírkách a také v pařížském Centre Georges Pompidou.

podhrazsky 1podhrazsky 2Stanislav Podhrázský – český malíř, sochař a restaurátor – se narodil nedaleko Jindřichova Hradce, vyučil se malířem pokojů a několik let se této práci také věnoval. Po svém příjezdu do Prahy byl v roce 1945 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze do ateliéru Františka Tichého. Na škole se setkal se spolužáky a budoucími celoživotními přáteli Zbyňkem Sekalem, Mikulášem Medkem, Miloslavem Chlupáčem a Zdeňkem Palcrem. Tito umělci, kteří všichni ukončili školu kvůli svým politickým postojům bez diplomu, se později stali – kromě Mikuláše Medka – členy skupiny Máj 57, jež se vymezovala vůči politickým vlivům v umění.

podhrazsky 3Stanislav Podhrázský se od poloviny 60. let minulého století kromě několika samostatných výstav účastnil i mnoha výstav kolektivních doma i v zahraničí. Po radikální změně poměrů na konci desetiletí se jeho tvorba stejně jako tvorba ostatních jeho přátel objevovala na veřejnosti po dlouho dobu jen výjimečně a mimo centrum. Podhrázský pracoval již od padesátých let společně se Zdeňkem Palcrem, Miloslavem Chlupáčem a Mikulášem Medkem také jako restaurátor. V sedmdesátých letech minulého sotletí byl nucen se k restaurování vrátit a spolu s přáteli Václavem Boštíkem, Zdeňkem Palcrem a Olbramem Zoubkem se během následujících let významně zasloužil o obnovu renesančních sgrafit zámku Litomyšl. Mnohé výjevy sám komponoval a v dobách normalizace tak s trochou nadsázky vznikla Podhrázského galerie ve veřejném prostoru.

podhrazsky 4Raná Podhrázského tvorba, stejně jako Medkova, reprezentuje český poválečný surrealismus. Záhy se však Stanislav Podhrázský od surrealismu odpoutal, jako od veškerých dogmat, aby vytvářel imaginární světy vnitřních prožitků svým zcela osobitým a jedinečným způsobem. Obrací se k vnitřnímu světu člověka toužícího po svobodě a čelícího nebezpečí. V jeho díle rezonuje zájem o koncepty umění minulosti, zejména mistrů pozdní gotiky, renesance a manýrismu, s aktuálními dobovými uměleckými tendencemi, jako byla abstrakce nebo nová figurace. Jeho pozice jednoho z výjimečných figuralistů české malby druhé poloviny 20. století je nepochybná. „Podhrázský je jedním z nemnoha českých umělců, kteří by, nebýt komunistické periody, bezpochyby dosáhli, díky nadčasovosti a jedinečnosti své tvorby, evropské proslulosti,“ zhodnotila Podhrázského dílo Marie Klimešová při jeho poslední zevrubné výstavě, uspořádané v roce 2013 v Galerii hlavního města Prahy.

podhrazsky 5podhrazsky 6Výstava samotná prezentuje na ploše 620 metrů čtverečních tvorbu Stanislava Podhrázského v novém kontextu. „Dosud se kladl důraz na potřebné představení a zhodnocení autorovy umělecké tvorby v její komplexnosti, tentokrát je kromě toho také cílem výstavy poukázat na umělecké, intelektuální a současně osobní vazby, které v nelehké historické době měly svůj zásadní význam, chceme tedy ukázat i lidský moment,“ říká kurátorka výstavy Adriana Primusová. Expozice představuje průřez autorovým dílem a uměleckou tvorbu jeho nejtěsnějších přátel, proměňující se v rozličných časových etapách. Dílo každého z nich je svébytné a mimořádné, přesto vytvářejí jednotný myšlenkový svět. Součástí expozice, která čítá přes stovku uměleckých děl z veřejných i soukromých sbírek, jsou dobové fotografie, unikátní filmové záznamy z přelomu 40. a 50. let minulého století a výběr z rozhovorů režisérky Jany Chytilové s umělci a historiky umění.

podhrazsky 7Výstava Stanislav Podhrázský a přátelé, jejíž kurátorkou je Adriana Primusová, bude v Galerii Středočeského kraje k vidění do neděle 4. února 2024 a doprovodí ji série komentovaných prohlídek a beseda za účasti rodiny a pamětníků. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy a výtvarné dílny pro rodiny s dětmi. Před koncem roku vyjde k výstavě katalog. Tento galerijní počin vzniká ve spolupráci s rodinou autora – s dcerou Janou Chytilovou a manželkou Jaroslavou Podhrázskou.

Autor: tz, red
Zdroj: kutnohorskelisty.cz
Snímky Dagmar Ostřanské

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery