Otakar Kavalír - Akvarely z Písku a okolí

Výstavy

Jemné, drobné akvarely zachycující krajinu Písecka, vesnice i samotné město Písek na přelomu 19. a 20. století se představí na nové výstavě Prácheňského muzea, která se otevře ve čtvrtek 3. srpna 2023.

Podnět k uspořádání přehlídky děl Otakara Kavalíra dal nedávný nákup souboru jeho prací do muzejních sbírek. „Obrázky menších rozměrů na listech ze skicáku naznačují, že vznikaly přímo v plenéru. Malby jsou vytvořeny s velkým citem pro techniku akvarelu, zachovávají si zdání svěží rychlé skici vytvořené pomocí vrstvení barevných skvrn,“ popisuje díla Martina Měřičková, kurátorka výtvarných sbírek muzea.

kavalir 1Otakar Kavalír (* 1868; + 1939) byl píseckým lékařem a v oboru výtvarného umění samoukem. V článku otištěném v časopise Otavan při příležitosti jeho šedesátých narozenin se dočteme: „Má dobrou pověst jako výtečný chirurg a internista. Za války jako vojenský lékař v nebezpečných poměrech dovedl pomáhat českým lidem. Odbornými články přispíval do různých listů (Časopisu lékařů, Revue pro neurologii, Zdraví, Lékařských rozhledů aj.) a psal i do místních časopisů.“ Zapojoval se též do politického dění v Písku, byl členem Sokola, a jakožto předseda tamního vzdělávacího odboru, v něm organizoval večerní přednášky, kromě jiného i na témata „krásných umění“. Jeho osobní umělecké tvorbě se v soudobém tisku dostává pouze zběžné pozornosti, existují však doklady, že již za svého života svá díla vystavoval.

Expozice Otakar Kavalír: Akvarely z Písku a okolí tak představuje současnému divákovi malíře kdysi pevně ukotveného v píseckém kulturním a politickém dění, a to přesně po 155 letech od jeho narození. Kavalírovy akvarely budou v Chodbě knihovny k vidění neděle do 17. září 2023.

Autor: TZ
Zdroj snímků: prachenskemuzeum.cz

O dalších výstavách u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery