Kopeckého Gloria v Sovových mlýnech

Výstavy

Museum Kampa připravilo na přelomu roku výstavu významného českého malíře, sochaře, skláře a autora instalací Vladimíra Kopeckého nazvanou Gloria. Výstava, která vznikla u příležitosti autorových 90. narozenin, byla zahájena pro veřejnost v pátek 26. listopadu 2021, v den kdy Vladimír Kopecký oslavil životní jubileum. Výstava představena autorovu tvorba z posledních let, velkoformátová plátna, skleněné obrazy, vázy a objekty včetně jednoho z pracovních návrhů tisků, který zvítězil v soutěži na podobu stanic budoucí linky pražského metra D.

kopecky gloria portretV prosinci 2021 pak Museum Kampa představí v Museu skla Portheimka kolektivní výstavu k poctě Vladimíra Kopeckého, na níž budou uvedena díla jeho žáků a následovníků a která zohlední všechny principy Kopeckého tvorby.

Požádali jsme kurátorku výstavy Helenu Musilovou, aby čtenářům webu Putování za uměním představila světoznámého autora i jeho tvorbu...

Vladimír Kopecký (* 26. listopadu 1931) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař, sklář, autor instalací – jehož dílo je již více jak sedmdesát let součástí příběhu českých/evropských/světových dějin umění. Kopeckého práce se nacházejí v mnoha významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu.

kopecky gloria 3kopecky gloria 4Jeho tvorba zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Není obvyklé, aby bylo možné jednoho autora řadit jak ke gestické malbě přiznávající poučení z abstraktního expresionismu padesátých let minulého století, tak ke geometrické abstrakci, v nějakých fázích tvorby i k baconovské figuraci. Nepopírá se to, naopak, podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše, jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Není to řád nebo chaos, spíš komplementarita. Důležitým pojítkem jsou i barva a prostor. Vladimíru Kopeckému jako vystudovanému sklářskému výtvarníkovi práce s tekutými barevnými sklářskými hmotami umožnila barvu vnímat jiným způsobem, než kdyby měl jenom malířské školení. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého.

kopecky gloria 5kopecky gloria 6Vladimír Kopecký se po roce 2000 s obrovskou intenzitou vrátil k malbě. Ve vznikajících, často velkoformátových plátnech je oslňující přirozenost, energie, fyzický prožitek tvorby. V jaho současných obrazech – a také v jejich derivátu skel a váz – se odráží autorova celoživotní tvorba, spíše však její principy. Je to jakási esence tvoření. Výstava představuje obrazy vzniklé v posledních několika letech, instalačně rozdělené na díla s potlačenou barevností, v nichž dominuje výrazné autorské gesto, a na práce, v nichž je barevnost naopak hlavním tvůrčím prostředkem. Kolekce je doplněna sérií váz a skleněných objektů, které převádějí Kopeckého malířský rukopis do prostoru. Vladimír Kopecký v roce 2020 zvítězil ve vyzvané soutěži na podobu jedné ze stanic budoucí linky pražského metra D – Nádraží Krč, v rámci výstavy v Museu Kampa je instalován jeden z pracovních návrhů tisků na skleněný most.

kopecky gloria 2Výstavu Vladimír Kopecký: Gloria můžete v pražslém Museu Kampa navštívit do neděle 27. února 2022.

Autor: red
Zdroj: museumkampa.cz
Snímky Jiřího Vlastníka

O dalších výstavách i nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery