České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb

Výstavy

Interaktivní galerie Becherova vila, pobočka Galerie umění Karlovy Vary, zahajuje ve čtvrtek 1. srpna 2019 výstavu České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb.

becher kv 1becher kv 2Výstava představí více jak šedesát děl devětadvacet autorů z rozsáhlé sbírky českého výtvarného umění německého sběratele Hanse-Joachima Gollera. Ten se od roku 1979 společně s manželkou Heidi zaměřil na objevování výtvarného umění v sousedním Československu a později v průběhu výstavní činnosti jejich společné galerii do ní pozval mnoho zajímavých a významných výtvarných umělců z Čech i Moravy. Vytvořil tím základ uceleného a velmi kvalitního souboru děl českých autorů konce 20. a počátku 21. století. Výstavní činnost Galerie Goller ale neměla, alespoň zpočátku, ambice vytvořit sbírku se slavnými jmény, na prvním místě u nich vždy byla osobní angažovanost a vztah s umělci, což jim kromě jiného jiné umožnila i aktivní znalost češtiny Heidi Goller. Také proto se jim postupem času podařilo svými kontakty výrazně podpořit sblížení české a německé výtvarné kultury a vytvořit silné a přátelské vztahy českých a německých umělců.

Požádali jsme ředitele Galerie umění Karlovy Vary Jana Samce aby našim čtenářům výstavu přiblížil...

becher kv 3becher kv 4Výstavní výběr v pěti výstavních sálech Becherovy vily umožní návštěvníkům seznámit se s charakterem sbírky, s jejím zaměřením i kvalitou. Z uměleckých technik je zastoupena především grafika, méně pak malba a částečně i drobná interiérová plastika. Struktura výstavy nesleduje historii jednotlivých akvizic ani výstav, jak šly v Galerii Goller Selbza sebou v pořadí. Koncept prezentuje základní stylotvorné výtvarné okruhy – tedy od reálného zobrazení až po abstrakci. Proto rozdělení jednotlivých místností respektuje konkrétní morfologii a výrazové prostředky jednotlivých autorů. To znamená, že se v sousedství nalézají mistrovské figurální vize Karla Demela a Jiřího Anderleho či poetické podoby krajiny Jindřicha Pilečka a Emílie Tomanové. Abstraktní kresbu i malbu zastupují díla například Jiřího Juna, Jana Samce, Václava Maliny a dalších. Okruh protagonistů české geometrie a konstruktivismu je prezentovaný grafikou (Zdeněk Sýkora, Aleš Svoboda), kresbou (Vladislav Mirvald, František Steker, Pavel Knapek, Jan Pelc), malbou (Jan Kubíček) či prostorovými variacemi (Radek Kratina, Václav Fiala). Na výstavě však divák objeví i výsledky různorodých konceptuálních postupů - od Jiřího Valocha, Milana Maura, Svatopluka Klimeše a Jiřího Kubového. Vystavený soubor je sice rozčleněný na formální okruhy, jistě však prokáže i vztahy mezi jednotlivými oblastmi a zároveň zajímavou konfrontací autorů velmi i méně známých. Dramaturgie Galerie Goller totiž nezapomínala ani na autory žijící v našem regionu, v Karlovarském kraji, proto v Selbu vystavovali František Steker, Pavel Knapek, Bořivoj Hořínek, Jan Samec, Jan Pelc, Jiří Jun a Lenka Březinová. Německý galerista a sběratel totiž nebyl zatížen předsudky či informacemi o relativní známosti konkrétních jmen v českém prostředí. Navíc střídáním českých a německých autorů ve své výstavní koncepci pomohl začleňování českého umění do mezinárodního kontextu, a šířkou záběru tak předčí i mnohé prestižní německé galerie.

becher kv 5Ačkoliv prvotním záměrem sběratelů byla původně chuť získávat krásné artefakty, nikoli snaha vybudovat reprezentativní soubor na základě odborných hledisek, postupně však cílevědomá a soustavná spolupráce s autory a galeriemi, zejména v českém pohraničí, a skvělá orientace v českém regionálním uměleckém prostředí, pomohla sběratelům k utvoření obsáhlé sbírky čítající více jak 500 děl. Výstava v Interaktivní galerii Becherova vila poskytne tedy návštěvníkům jen fragment akviziční činnosti Galerie Goller, nicméně organizátoři věří, že výstavní konvolut dostatečně prokáže rozsah a zaměření sbírky. Zároveň doufají, že se jedná o výpověď svědčící nejen o sběratelských kvalitách manželů Gollerových, ale především o humánním poselství prokazujícím touhu sblížit a spojovat sousední národy Čechů a Němců.

Výstavu České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb můžete v karlovarské Interaktivní galerie Becherova vila navštívit do neděle 29. září 2019.

Autor: tz

O dalších výstavách i nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery