Blíží se unikátní výstava 90 let se Státní tiskárnou cenin

Výstavy

Ve Strahovském klášteře v Praze se bude konat od pátku 6. dubna do čtvrtka 31. května 2018 jedinečná kulturní akce pod záštitou prezidenta České republiky, guvernéra České národní banky, ministryně financí ČR a ministra vnitra ČR.

Vedle stého výročí vzniku samostatného československého státu a konstituování vlastní národní měny patří k historickým mezníkům také založení národní tiskárny bankovek a cenin, od něhož tohoto roku uplyne 90 let. V souvislosti s tímto významných výročím Státní tiskárna cenin připravila neopakovatelnou výstavu nazvanou 90 let se Státní tiskárnou cenin. Široké veřejnosti se nabízí unikátní příležitost nahlédnout do světa historie, vývoje a výroby českého oběživa, akcií, dluhopisů, osobních dokladů a dalších cenin.

Jak šel čas

ceniny 2ceniny 3Výstava je průřezem historií až po současnost a odráží historický, politický a kulturní vývoj České republiky. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit se zajímavými exponáty z období první republiky, například s prvními vlastními bankovkami od výrazných výtvarných umělců té doby (Max Švabinský, Alfons Mucha, Alois Mudruňka a mnoho dalších). Nebude chybět bankovka z nejslavnějšího období tiskárny (1000 Kč s portrétem Františka Palackého podle návrhu Maxe Švabinského), která získala ocenění na mezinárodní výstavě v Paříži. Pozoruhodné je srovnání originálních ryteckých rozkreseb tisícikorunové bankovky podle návrhu Maxe Švabinského, od našich nejlepších rytců té doby, Karla Wolfa a Bohumila Heinze.

Výstava neopomine ani válečné období (protektorátní oběživo, jediná poštovní známka tištěná v naší tiskárně, peněžní poukázky pro koncentrační tábor v Terezíně a bankovky pro Slovenský štát autora Aurela Kajlicha). Následují československá 50. až 60. leta minulého století, před a porevoluční období až po současnost (například autoři Karel Svolinský, Mária Medvecká, Jiří Hruška, Jaroslav Lukavský, Albín Brunovský, Oldřich Kulhánek).

ceniny 4ceniny 5Návštěvníci se seznámí s postupy zrodu současné bankovky od čistého papíru, návrhu, ryteckého zpracování po detaily výroby. Unikátními exponáty jsou originální návrhy a rytiny bankovek, ať už vydaných do oběhu nebo navždy skryté v trezorech Státní tiskárny cenin. Raritou je bezesporu funkční gilošírovací stroj,který zapůjčila kromě mnoha dalších zajímavých exponátů Česká národní banka. Milovníky historie bezesporu potěší i mnoho dobových fotografií, krášlících tuto jedinečnou výstavu, která je bezesporu i jedinečným přínosem ke stoletému výročí vzniku naší republiky.

Vedle bankovek Strahovský klášter v prostorách zimního refektáře (celkem na 160 m2 s téměř 40 výstavními panely) představí další produkty Státní tiskárny cenin, které nás všechny provázejí celým životem. Ať už to jsou akcie, dluhopisy a další ceniny nebo osobní doklady, na kterých je zřetelný rozmach v designu, technologických postupech, trendech zpracování, kombinaci ochranných prvků a personalizaci. V interaktivní části výstavy se veřejnost kromě jiného poprvé seznámí s novými technologiemi občanských průkazů s čipem, které budou plošně vydávané od 1. července 2018 Ministerstvem vnitra. Návštěvníci nahlédnou do nitra občanského průkazu a budou si moci sami vyzkoušet a ověřit funkčnost implementovaného čipu.

ceniny 1Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív STC

O dalších výstavách i nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery