V Přerově mají poslední možnost vidět vzácný obraz ze sbírek Národní galerie

Ilustrativní snímek - pohlednice z roku 1915. Zdroj snímku: Muzeum Komenského v Přerově

Výtvarné umění

Návštěvníci Muzea Komenského v Přerově mají poslední šanci prohlédnout si obraz významného českého malíře Jaroslava Čermáka (* 1. srpna 1830; + 23. dubna 1878) z roku 1851.

Malba je vystavena ve stálé expozici pouze do konce října 2017, kdy se vrací zpět do depozitáře Národní galerie v Praze.

Jaroslav Čermák své dílo vytvořil v rembrandtovském stylu psychologických studií postav a se slavným Rembrandtem jej spojuje také nevyjasněný název obrazu. Zamyšlená, do sebe ponořená polopostava byla za podobiznu Jana Amose Komenského označena až na počátku 20. století.

Objevily se také názory, že se jedná o kardinála, tomu by odpovídala barva pokrývky hlavy, ne však její tvar. V současnosti se odborníci přiklánějí k názoru, že podobizna učence představuje Učitele národů.

Přijďte i vy do Muzea Komenského v Přerově a rozhodněte sami, zda se může jednat o vyobrazení Jana Amose Komenského.

Autorka: Romana Nitková

Další pozvánky na výstavy výtvarného umění u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery