Přírůstky v ArcusGallery

V. H. Brunner: Přípravné kresby pro vtip do Šibeniček

Výtvarné umění

V posledních dnech se sbírkový fond kutnohorské galerie ArcusGallery (Husova 103, v podloubí) rozrostl o několik drobnějších grafických listů, tři velice zajímavé a staré perokresby a nádhernou uměleckou publikaci, která je velice kvalitním katalogem k výstavě Petra Poše Pastviny.

0 javor hore hajJako první představíme litografii Jitky Stojanové z roku 2002 s dlouhým poetickým názvem - Javor hore háj, na huslenky zahráj... Výtvarnice se věnuje grafice užité i volné, kde je jí inspirací příroda, člověk, zvířata, hudba a poezie i pohádka. A jak napovídá zmíněná litografie, tak i lidová píseň.

0 pf 1977 sspePředstavovat malíře a ilustrátora Cyrila Boudu (* 14. listopadu 1901; + 29. srpna 1984), by jistě bylo oním pověstným nošení sov do Athén... Jeho barevná litografie z roku 1977 je půvabná, prozrazuje nejenom kresebnou suverenitu, ale i autorovu schopnost v magické zkratce vyjádřit radost z tvorby. A to i přesto, že jde o PF, tedy vlastně o zakázku. A o Cyrilovi Boudovi se ví, že na zakázku nepracoval právě s nadšením. V tomto případě však tvořil pro Spolek sběratelů a přátel ex libris a na drobné grafice, známější pod názvem Štěstěna, je to znát.

0 pfPo ex libris přidáme ještě PF, které určitě zaujme ctitele díla grafika, malíře a ilustrátora Karla Demela. Stejně jako všechny jeho grafické listy, tak i tento tisk na ručním papíru, ukazuje, že je výsostným kreslířem, dokonale ovládá technické finesy leptu a mezzotinty, které patří k jeho oblíbeným. Navíc jsou jeho díla nabita poezií, hudbou, symboly... A tak, třebaže ArcusGallery v tomto případě nenabízí grafický list, ale pouze in verso signovaný tisk na ručním papíru, jistě může vhodně doplnit sbírku výtvarných děl Karla Demela.

0 beduin0 naskaDvě perokresby, které rozšiřují nabídku ArcusGallery, sice nejsou nikterak mimořádné, navíc Naska není signovaná a Beduín s dětmi nese pouze značku. Právě Beduín je spíše jen nahozenou přípravnou skicou bez autorovy snahy zacházet do detailů. Naska je již hotovou kresbou, autor si pohrává i některými detaily, celek však nechává provzdušněný a nahozený lehkou zručnou rukou.

Nakonec jsme si ponechali třetí perokresbu, která je unikátním sběratelským exemplářem. Nikoliv snad kvůli propracované kresbě nebo námětu. I tady jde o náčrty, navíc chvatné a jak vyplývá z kontextu je to opravdu jen záznamenání nápadu. Autorem je český typograf, ilustrátor, grafik, karikaturista, autor hraček, divadelních scénografií a malíř Vratislav Hugo Brunner (* 15. října 1886; + 13. července 1928). Významně zasáhl do vývoje české knižní grafiky, v roce 1908 spoluzakládal Artěl.

0 hlavy skici signNa získaném zlomku jsou přípravné kresby mužských hlav a postav pro vtip do Šibeniček. Vyplývá to z dalšího náčrtku na rubu a textu autorovou rukou: Do června do Nebojsy (Daň ze zábav) a Sedláčkovi... Dále: Sokolská pohlednice. Připsaný je komentář tužkou neznámého autora: Brunner kreslil Moravcovi nakl. Borového a bra f. Hofmanna pro vtip do Šibeniček...

Z tohoto textu také vyplývá, že zatímco vznik prvních dvou perokreseb se dá zařadit zhruba po první třetiny minulého století, Brunnerovy narychlo nahozené pérovky jsou starší, někdy z přelomu 19. a 20. století.

0 hlavy skici zsNové přírůstky si můžete prohlédnout v kutnohorské galerii ArcusGallery, která sídlí v historické části města pod Svatobarborskou katedrálou, v podloubí na konci Husovy ulice. Pokud se v nejbližší době do Kutné Hory nedostanete, můžete navštívit internetovou Galerii myrro, která s ArcusGallery těsně spolupracuje. Pérovky najdete v kategorii Perokresba, grafické listy jsou potom řazeny podle autorů: Jitka Stojanová, Cyril Bouda a Karel Demel.

Autor: MiM
Zdroj smínků: i-passage.cz

Další články o výtvarním umění najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery