Rozhovor - Hradčany, jak je neznáte... a díky bříškům prstů poznáte

Počítačová podoba modelu

Výtvarné umění

Před krátkým časem oslavil samostatný Rotary distrikt 2240, který sdružuje na 80 klubů z ČR a SR, 20. výročí novodobé existence. Díky svým zásadám, které kromě jiného zní Služba nad vlastní zájmy, věnoval Rotary klub Praha City při této příležitosti hlavnímu městu republiky a jeho nevidomým občanům, i slabozrakým návštěvníkům z domova a zahraničí, unikátní haptický model Pražského hradu. Ten, po svém umístění, prostřednictvím osahání a textem ve slepeckém písmu, seznámí nevidomé s pražskou dominantou.

Dotkni se pražské historie

Při malé předpremiéře z května 2019 byl poslancům, představitelům hlavního města, odborníkům a části veřejnosti představen na Slovanském ostrově závěrečný návrh modelu a symbolicky položen základní kámen tohoto modelu. Malou slavností prováděla Eva Volšická, členka Rotary klubu Praha City, iniciátorka projektu, které jsme položili několik otázek.

hapticky model 3Haptický neboli dotekový model Hradčan tedy umožní nevidomým a slabozrakým lidem poznat a „vidět“ pražskou dominantu Pražský hrad...

„Lidé se zrakovým postižením a nevidomí nemají možnost seznámit se s tvarem objektů jiným způsobem, než hmatovým. Poznání a vnímání kulturních historických památek, chrámů, hradů či zámků jim tedy zprostředkuje jednak popis objektu jinou osobou, ale hlavně osobní vnímání, a to prostřednictvím již vzpomínaného hmatu. To je ostatně také cíl našeho projektu – zpřístupnit osobám se zrakovým postižením náš nejvýznamnější historický památkový objekt města Prahy...“

Pro nevidomé je tento způsob poznávání světa a svého okolí zcela zásadní. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky i do výšky, si navíc mohou model prohlédnout naprosto z blízka a ze všech stran, tak, jak jim jinak zrak neumožňuje. Zajímá nás, jak se myšlenka tohoto jedinečného projektu vlastně zrodila...

„Na jedné z pravidelných schůzek našeho Rotary klubu Praha City jsme si uvědomili, že se dotykové modely postupně objevují v mnoha metropolích celého světa. A že je škoda, že v Praze, ve městě s mnohasetletou kulturní tradicí ještě takovýto haptický model není. A že by to byl krásný dar našeho klubu lidem se zrakovým postižením, ale ne jenom jim, vždyť i lidé bez problémů se zrakem se rádi podívají a zorientují se na modelu, jak je postavena dominanta Prahy.. Slovo dalo slovo a protože hlavní myšlenkou rotariánství je pomáhat, od nápadu k činu nebylo daleko...“ usmívá se Eva Volšická. „Zní to jednoduše, ale ukázalo se, že k prosazení naší myšlenky je potřeba překonat mnoho administrativních kroků, a realizace je značně i finančně a organizačně náročná. Bez nynější podpory z Prahy 1, poslanců a mnoha rotariánů dokonce i ze zahraničí by to asi nešlo,“ dodává.

Služba na prvním místě

Celosvětovou síť Rotary International spojuje myšlenka, která je vyjádřená mottem Service Above Self (Služba na prvním místě, před vlastními zájmy), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak i v mezinárodním měřítku. Na základě etických principů a hodnot, jako je přátelství, služba a vůdcovství, tak naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším. Haptický model Pražského hradu je v rámci turistického ruchu, s každoročními přílivy miliónů návštěvníků Prahy ze všech koutů světa, mezi nimiž je spousta nevidomých, jedním z pomyslných střípků rotariánské mozaiky pomoci druhým.

Jak ale představovaný model Hradčan vypadá?

hapticky model 1hapticky model 2„Model obsahuje všechny výrazné architektonické prvky podle reálné skutečnosti. Má oválný tvar s rozměry 1300 x 800 milimetrů. Vlastní podstavec je vysoký 600 milimetrů. Model je doplněn popiskami a textem ve zvětšeném písmu a Braillově písmu,“ přikyvuje Eva Volšická a dodává: „Vyveden bude v bronzu, autorem je zkušený designér Nils Hoy ze Zschorlau v Německé spolkové republice, odlévání si vzala na starost špičková česká umělecká slévárna H V H z Horní Kalné u Hostinného."

Velmi důležité je umístění modelu. Po dlouhých debatách i jednání s odpovědnými úředníky byl vybrán Slovanský ostrov, kterému Pražáci jinak neřeknou než Žofín. Pohled je odtud, ze špičky nedaleko přístaviště U kotvy a půjčovny lodí a šlapadel, přes most Legií na Hradčany bezkonkurenční. Navíc je sem bezbariérový přístup a míří sem právě kvůli skvostnému výhledu a jedinečnému panoramatu kroky mnohých návštěvníků Prahy.

Závěrem nás zajímá, kdy zde dojde k instalaci představovaného modelu?

Eva Volšická listuje v paměti i kalendáři na rok 2020 a váhá: „Naše představa je v létě letošního roku, pokud se nestane něco nepředvídaného, bude model na Slovanský ostrov instalován. Věřím tomu. A snad budou i další,“ a na závěr dodává: "Vedle vzdělávacího cíle a podpory nevidomým podporuje tento první hmatový model v Praze ideály hnutí Rotary pomoci a přátelství. Haptický model též podpoří prezentaci pražských rotariánů a celého Distriktu ČR a SR.

Autor: Ivan Černý
Snímky: Archív autora

Další rozhovory o výtvarném umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery