Recenze - Výstava Terezy z Davle a Hynka Čermáka: Ženská postava nazíraná ze dvou úhlů

Tereza z Davle a Hynek Čermák se věnují černobílým snímkům. Snímek Jana Šídy, Právo

Fotografie

Ve foyer čáslavského Dusíkova divadla trvá do úterý 31. prosince 2019 výstava Průměty do ženské postavy. Jde o pomyslný dialog, možná i duel, dvou autorů, Terezy z Davle a Hynka Čermáka.

Tereza z Davle patří už mezi zkušené fotografky ženských aktů, na výstavě představuje práce z cyklů Neue Mädchen a Gluteus Maximus. Hynek Čermák je známý spíše jako herec, představitel výrazných filmových či divadelních postav, nicméně tvorba ženských aktů patří k jeho oblíbeným uměleckým disciplínám. V Čáslavi prezentuje pět desítek snímků, z toho dvacet je nových.

caslav akt 1I když oba tvůrci pracují s černobílou fotografií a zajímá je ženský akt, k tělu i tělesnosti přistupují z různých stran a nazírají je z odlišných úhlů pohledu. Tereza z Davle vidí ženu jako silnou osobnost, symbolicky promítá do svých obrazů sebe sama. Její modelky se na fotografiích stávají osudovými ženami, silnými matkami rodu.

Jejich nahé tělo je zbraň, jejich nahé tělo je prostředek, jejich nahé tělo je i důvod. Důvod toho, proč se kolem točí svět. Lépe řečeno svět mužů. Její dámy dávají své vnady na odiv okolí, ale jsou svým způsobem nedostupné a zároveň i nedobytné. Pokud ovšem chtějí.

caslav akt 2Hynek Čermák chápe ženu jako krásnou božskou bytost, které se muž musí dvořit, nosit jí rudé růže, lichotit jí a nakonec ji svést.

Jeho dámy se na černobílých snímcích mění v andělské bytosti plující v přízračném světle. Pozorovatel musí přistoupit na tuto hru, pokud touží rozklíčovat autorovu formuli tělesné i duchovní krásy. Ty jdou totiž na Čermákových fotografiích ruku v ruce.

Není běžné, že výstava aktů staví vedle sebe (nebo i proti sobě) mužského a ženského tvůrce. Její organizátor navíc práce obou autorů neoddělil do dvou různých samostatných sekcí, naopak je složil do jednoho velkého celku.

Jako by nám tím chtěl říci, že krása, stejně jako láska, je smysluplná, jen když je čistá a upřímná. Jde jen o to, chtít ji hledat a nalézat.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Další recenze fotografických výstav u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery