Recenze - Život buržoazie z pera Virginie Woolfové

Zdroj snímku: mujrozhlas.cz

Literatura

Roky, poslední román britské spisovatelky Virginie Woolfové vydaný za jejího života, pomyslně mapuje její éru od sklonku devatenáctého do poloviny třicátých let minulého století. O jeho vůbec první český překlad se postaralo nakladatelství Odeon.

Obšírná próza z roku 1937, jejíž vydání předcházelo posmrtně vydané novele Mezi akty, se do jisté míry vymyká autorčině moderní, feministicky laděné tvorbě.

woolfova roky 1woolfova roky titulV duchu klasických románů viktoriánského období se děj rozpíná po několik generací Pargiterů, anglického rodu z vyšší společenské třídy. Namísto zásadních životních událostí typických pro rodinnou ságu se však Virginia Woolfová soustředila na drobné výseky z osudu plukovníka, jeho umírající ženy a sedmi povahově rozdílných potomků. Detaily z pěti dekád jejich historie orámovala měnícím se počasím v závislosti na ročních obdobích, které popsala z pohledu Londýňanů i venkova.

„Chtěla jsem vytvořit obraz společnosti jako celku, vykreslit jednotlivé postavy z různých úhlů pohledu, ukázat jejich místo ve společnosti, nejen v soukromém životě, popsat sílu zvyků a tradic, držet se při zemi pomocí dat a faktů, zachytit celek v proměnlivé atmosféře doby, nakonec propojit všechny v mnohostranném společenství a přenést důraz z přítomnosti do budoucnosti,“ vysvětlila literátka svůj záměr v dopise adresovaném básníkovi a esejistovi Stephenu Spenderovi z dubna 1937.

Autorka: Kristýna Čtvrtlíková
Zdroj: Právo

Další knižní a audioknižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny