Recenze - Jak se žije padesátkám...

Literatura

Nakladatelství Mladá fronta zase jednou mělo čich na tahavý titul. S troškou nadsázky by se dalo říci, že se po dlouhé době tvoří u knihkupeckých pultů fronty. Za pár týdnů prodeje se z představované publikace stejnojmenného názvu stal bestseler.

Prodejní úspěch knihy Jak se žije padesátkám jistí nejenom její dokumentárně-filozoficky-humoristický námět, ale též ostřílená, populární dvojice autorů Daniela Kolářová a Radim Uzel, pro tento rukopis jako stvořená.

...aneb čarodějnice neupalovat

Oč se jedná? Citujeme ze zadní obálky knihy: Vtipně, ironicky a politicky nekorektně pojatý výzkum mapující trudný osud žen, jež překročily padesátku...

Žena zralého věku to nemá ve světě plném mládí jednoduché, zvláště pokud ji ze všech stran sledují ostříží zraky dospívajících potomků, chátrajících matek, nedosažitelných mužů, zaujatých kolegů, okoukaných manželů s ponorkovým efektem, jiných závistivých žen i kritické společnosti, povrchně soudící, že zralá žena už má vše podstatné vlastně za sebou.

Proti tomu zkušení muži jistě namítnou (dámy prominou lidový humor), že „polívka ze starý slepice je nejlepší“, nebo, že „na starém kole se jezdí nejlépe“, oceňujíce kromě jiného skutečnost, že až tak již nehrozí nebezpečí jiného stavu nebo přemrštěného tlaku na uzavření manželství, tolik děsící mladé muže životem teprve kráčejících.

Pověru, že zralá či zrající žena má už vše podstatné za sebou, kniha Jak se žije padesátkám vyvrací. A též potvrzuje, že i na „čarodějnici 50 +“ ještě mnohé čeká.

Čtyřicet kapitolek na více jak dvou stovkách stran

padesatky titulVečery s touto knížkou v posteli jsou stoprocentně zábavnější než vynucené manželské povinnosti. O širokém tematickém záběru svědčí namátkou jmenované pasáže: Co je na ženě nejkrásnějšího, Manželská dekadence, Padesátnice a sex, Šaty dělají člověka, tím spíše ženu v letech nebo třeba Potrava není jen jídlo, Potomci a jejich děti, Na přechodu pozor na červenou, Smrt jako cíl se rychle blíží, Praktická doporučení pro život či Murphyho zákony pro zralé ženy.

Autoři rovněž předkládají čtenářům obdivuhodné výsledky ještě obdivuhodnějších vědecko-populárních výzkumů na různá témata, jako třeba Tělo je veličina relativní (jak odlišit muže a ženu), Rozdílná mužská a ženská strava (jak odlišit muže a ženu) nebo v neposlední řadě Mužská a ženská očekávání (jak odlišit muže a ženu).

Autoři, kteří o daném leccos vědí

Představovanou knihu příjemnou, mírně ironickou formou sepsala známá advokátka a věhlasný sexuolog, tedy lidé, kteří o ženách, mužích i strastech tohoto světa vědí z vlastní odborné praxe až dost.

Advokátka Daniela Kovářová, spisovatelka a bývalá ministryně spravedlnosti, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR, se dlouhodobě zabývá právem rodiny a problematikou rodinných vztahů. Z její literární tvorby vzpomeňme alespoň Mrtvá z golfového hřiště, Smrt v justičním paláci nebo humoristicky laděnou publikaci Můj flirt s politikou nebo Advokátka v šoku.

padesatky uzelpadesatky 1Radim Uzel je známým gynekologem a sexuologem, též věnujícím se osvětě daného tématu, při čemž se neváhá vydávat i stopami předních televizních bavičů. Zlí jazykové tvrdí, že je grafoman: v ranku vědecko-výzkumných prací vydal 86 publikací v odborném tisku a jedenadvacet populárně naučných knih. Například Mýty a pověry v sexu, Antikoncepční kuchařka, Intimní slasti a strasti, Nevěra a co s ní a mnohé další.

Radim Uzel je rovněž čestným členem mnoha lékařských společností a místopředsedou Obce spisovatelů České republiky, kde se v současné době snaží obnovit zašlou slávu našich spisovatelů. Usiluje o to, vrátit jim společenské uznání i přijatelné ohodnocení za literární práci, která je většinou nakladavatelů dlouhodobě podceněna. To však již bude námětem rozhovoru s lékařem a spisovatelem Radimem Uzlem, věnovaném kultuře, který pro web Putování za uměním připravujeme.

Závěrem

Zbývá dodat, že knížka Jak se žije padesátkám je zdařile vyvedená i z hlediska polygrafického. Čtenářovu dobrou náladu během čtení jistě podmíní i vtipné a pěkné ilustrace z autorské dílny talentované grafičky jménem Maja Balaž.

Autor: Ivan Černý
Snímky Miroslava Feszanicze

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny