Recenze - Hledání v čase; Mezinárodní vztahy a diplomacie, události, osobnosti, kuriozity

Literatura

Do roku 2018 vstoupilo známé pražské nakladatelství OREGO s jedinečným knižním počinem, který je výrazným příspěvkem k dějinám diplomacie, mapující na 750 stranách (!) svižným perem událostí od starých časů až po, z hlediska časomíry, nedávnou současnost.

Kniha Stanislava Suji a Ivany Sujové Hledání v čase poodhaluje i propojní dějů s tajnými jednáními světových velmocí v období obou světových konfilktů. Její záběr je ohromující. Vzhledem k tomu, že končí časem tzv. studené války, můžeme se těšit na předpokládaný druhý díl, mapující daná témata do konce milénia, přinášejícího rozpad socialistického bloku a nové éry válečného běsnění v nejrůznějších částech světa. Nutno říci, že se kniha Hledání v čase čte jedním dechem.

Důležité je, podle kterého klíče, autoři nazírali dějiny. Pomůže nám prostý výčet kapitol. (O umění mistra Sun-c‘, Říše „bez konce“, Shakespearovo divadlo jako politika, Hedvábná stezka - průnik dějinami, Hledali bezpečnější svět, Krym býval tvrdý oříšek, Suvorovův pochod Prahou, Mistři velké lsti, Ďábelský tandem, Evropské vyvažování zájmů, Emžská depeše a její důsledky, Exkurz do dunajské monarchie, Dějinný význam Velké trojky...).

hledani v caseAutorům se podařilo uchopit téma tak říkajíc od začátku do konce. Tedy nebylo by pochopení současnosti bez poznání minulosti. Často čtenář zná jen současnost, a to možná i zkresleně, protože je zprostředkovaná médii. Tvůrčí a zároveň i manželská dvojice Sujových se snažila jít při své práci na tomto unikátním svazku literatury faktu po faktech a přitom je předložili zajímavým způsobem. Čtivost této obdivuhodné publicistické práce zvyšují mnohé šťavnaté epizody, perličky nebo výroky nejrůzněhjších osobností, které nejenom pobaví, ale i obohatí čtenářův rozhled. Téma je vždy takové, aby v souvislostech (neboť historie se vždy opakuje) směřovalo do přítomnosti, v mnoha případech až do roku 2018.

Kupříkladu kapitola Suvorovův pochod Prahou nás zavádí do ruských dějin a končí v současnosti u problematiky Krymu... Dvojakost pohledu Evropy dokumentují autoři srovnáním s událostmi v bývalé Jugoslávii. Sledují postavu Bismarka a s ním německé dějiny, kapitola sice končí v našem čase, ale jako by odkrývala, co nás čeká v budoucnosti.

Publikace kromě jiného kupříkladu napínavě líčí, jakým fenoménem v dějinách světa byla hedvábná stezka a jaké naděje jsou s jejím znovuvybudováním spojovány dnes...

Historické sondy do našich dějin

Čtenář se při četbě objemného svazku Hledání v čase doví spoustu zajímavostí, které mu v kostce nepodá snad žádná jiná publikace. Z dějin našeho státu vzdvihuje postavu Jiřího z Poděbrad a jeho mírové poselství ostatním národům, které nakonec nebylo vyslyšeno. Další kapitoly jsou připomínají osobou Jana Amose Komenského a vývoj země po Bílé hoře přes soustátí Rakouska–Uherska a naší pozice v něm.

Mimořádně zajímavá jsou propojení různých diplomatických jednání, o kterých veřejnost neví, s událostmi, které jsou známé, ale čtenář si zpravidla nedovede sám udělat souvislosti.

Závěrem

Autoři uváději prameny, v tomto případě i internetové, což se vždy u podobných publikací neděje. Publikace je vybavena záložkami a je též doplněna obrazovým materiálem černobílým i barevným.

K tvůrcům samotným je třeba poznamenat: Stanislav Suja je autorem jedenácti knih, zejména z oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie, působil v diplomatických službách a pracoval ve vysokých funkích na Ministrstvu zahraničních věcí. Byl velvyslancem ve Washingtonu i velvyslancem - stálým představitelem při OSN.

Ivana Sujová se ve svém studiu zaměřila na mezinárodní vztahy a legislativu EU a deset let pracovala v Evropském parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku.

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímku: Archív nakladatelství OREGO

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny