Recenze - Tajemný svět magie

Literatura

Co svět světem stojí, podléhá lidstvo všech obydlených světadílů nejrůznějším náboženstvím. Nebudeme rozebírat proč tomu tak je, na toto téma byly popsány tuny papíru. Jen si připomeňme, že jedno mají společné: Do jisté míry zbavit věřící odpovědnosti za své činy (vždyť tomu tak chtěl jejích bůh) a v neposlední řadě jimi i danou populací manipulovat dle přání šamanů, kouzelníků či kněží, sledujících určité cíle. Ne jinak je tomu i v jednadvacátém století, dosud plném středověkých praktik, pověr a závislostí na tom či takém náboženství nebo „guru“.

0 santeria perex0 santeria 1Velkým příspěvkem na toto téma jsou objemné publikace z pera publicistky Veroniky Šulcové (* 1987). Její doslova encyklopedická díla Vúdú s podtitulkem Magie a náboženství a ještě tiskařskou černí vonící Santería z Nakladatelství Vodnář jsou jedinečným vkladem k dané tématice. Absolventka studia politologie a mezinárodních vztahů se především zajímá o původní tradice, mýty a magii afrokaribského náboženství. A cíl svého zájmu rozebírá skutečně zevrubně – od kořenů přes historii a vývoj až k popisu tamních božstev a současného praktikování. Veronika Šulcová se věnuje i takovým tématům, jako je posedlost, obětování, rituály a další temné stránky včetně fenoménu zombie a lidských obětin. Obsah obou mimořádně čtivých knih je ojedinělý nejenom svým rozsahem, ale též zveřejněním mnoha informací, které dosud v Česku publikovány nebyly.

Santería – uctívání svatých na Kubě

Jako první v Československu se svého času touto tématikou zabýval etnograf, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl, který se kromě jiného během svých vědeckých cest na Kubě v průběhu šedesátých let minulého století dostal i do tajné leopardí společnosti Abakuá.

0 santeria 20 santeria 3Vraťme se však k autorce jmenované knihy. Veronika Šulcová se obdobně jako Miloslav Stingl, o původní tradice, mýty a magii afrokaribské spirituality též zajímá od dětství. V posledním desetiletí se koncentruje na spojení živoucího náboženského systému s hlubokými historickými kořeny na Kubě, kde je Santería běžně praktikována. Santería či Lucumí nebo Las Reglas de Oča je komplexním náboženským systémem s jasnou představou o fungování světa, lidského osudu i o roli dobra a zla, jak autorka píše v úvodu svého díla. Navzdory silnému propojení s křesťanstvím spočívají kořeny santeríi hluboko v srdci Afriky, odkud se na největší ostrov v Karibiku dostaly díky otrokářům v 19. století.

U nás se jedná o prakticky neznámé náboženství, ve světě má ale více jak sto milionů vyznavačů. Mnohé pak jistě překvapí, že se tzv. hispánská větev santeríi uchytila na Slovensku. V Bratislavě je v současnosti její škola, kterou zde založila Sonia Guerra, která studovala magii a parapsychologii v Argentině a v Mexiku. Má na sto přívrženců.

0 santeria 4Představovaná publikace se vedle popisu vývoje a historie zaměřuje na svých 550 stranách (!) především na současnou podobu kubánské santeríe a její náboženskou praxi. Podrobně se zabývá jejími hlavními technikami, jimiž jsou divinace, iniciace, posedlost, obětování, modlitby, snění a léčení, stejně jako kupříkladu práce s rostlinami a bylinami. I nezasvěcené čtenáře pak přitáhnou bezesporu kapitoly představující hlavní božstva a mýty, stejně jako téma smrti a uctívání předků. V neposlední řadě autorka dává prostor i shora zmíněné tajné leopardí společnosti Abakuá a afrokubánskému čarodějnictví palo.

Zbývá dodat, že knihu doprovází fotografická příloha zdařilých snímků známého pražského fotografa Jana Parkmana z jeho nedávné reportážní cesty po Kubě.

Santería aneb uctívání svatých na Kubě vydalo v roce 2017 Nakladatelství Vodnář. Publikaci ilustrovali výtvarníci Sandro Dragoj a Lukáš Suchna.

Připravil Ivan Černý

Další knižní recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku antikvariátu U Skleněné kašny