Recenze - Malby a fotografie na výstavě v Polici nad Metují

Jiří Kollert: Pohled na Ostaš z Hvězdy. Zdroj snímku: Muzeum papírových modelů

Výtvarné umění

Výstava fotografií a obrazů v Polici nad Metují. Dva výtvarníci, dvě generace, dvě techniky a jedno společné téma, kterým je okouzlení rodným krajem.

svetem skal 1svetem skal 2„Když se dva lidi dívají na totéž, nikdy si nebudou pamatovat to samé.“ Tato věta by se mohla stát mottem výstavy Světem skal v Zeleném Domečku v Polici nad Metují. Představuje totiž dva výtvarníky, které dělí generační rozdíl i použitá technika. Ale spojuje je jedno téma: skály Broumovského výběžku a láska k rodnému kraji. Na malém půdorysu se tady setkávají dva progresívní pohledy a kupodivu mezi sebou ladí a „nepřekážejí si“.

svetem skal 3svetem skal 4Pavel Frydrych z pořádajícího Muzea papírových modelů na vernisáži kromě jiného řekl: „Nejde o konfrontaci. Jde spíš o to si uvědomit, že ač každý z nás vidí svět jinak, většinou se shodneme na tom, co je hezké nebo krásné.“ A právě krása či okouzlení tím, co považujeme za krásu, je nosným tématem výstavy.

svetem skal 5Obrazy známého regionálního malíře Jiřího Kollerta nutí k zamyšlení, zatímco o generaci mladší fotograf Štěpán Horák se prezentuje zádumčivostí svých snímků, zachycováním inverze a barev podzimu. V obou případech většinou nejsou v názvu výstavy zmiňované skály ústředním bodem, ale jsou pojítkem mezi výrazem tvorby obou autorů. A celá koncepce výstavy nutí diváka k zamyšlení, proč právě takto vidí autoři svět kolem sebe.

Kurátorům výstavy se podařilo jasně oddělit malbu od fotografie, ale na pár místech dovolili se těmto dvěma technikám prolnout a tím vytvořili skutečně ucelenou a sevřenou expozici.

Výstavu Jiří Kollert & Štěpán Horák: Světem skal můžete v Polici nad Metují navštívit do neděle 19. května 2019.

Autorka: Martina Váňová

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery