Recenze - Zhmotněné výzvy jsou cestou radosti

Výtvarné umění

Ve výstavním sále kutnohorského Spolkového domu se pomalu chýlí ke konci výstava mladého amatérského výtvarníka Radka Černovského nazvaná Zhmotněné výzvy. Narodil se 17. března 1982 v Kutné Hoře, kde také žije, pracuje a tvoří.

cernovsky 1cernovsky 2Na začátku svojí výtvarné cesty zkoušel amatérský tvořivec, jak se Radek Černovský sám označuje, tužkou překreslovat oblíbené postavy a auta, které postupem času začaly nahrazovat oblíbené ikony hudby a filmu 90. let minulého století. Někdy jeho obrázky vyvolaly pochvalu, jindy byly podrobeny neúprosné kritice. Obojí přijímal Radek Černovský s pokorou a snažil stále se zlepšovat a zkoušet další techniky. Začíná kreslit na zakázku, kromě tužky používá uhel, pastelky, velice originálně propisku, akrylové barvy.

Po období portrétů přichází další výzva – kutnohorské motivy. Nejprve tužkou, pak i jinými technikami, okolo roku 2011 i akrylovými barvami. A opět přichází tvorba na zakázku, která Radka Černovského přivádí i k méně tradičním námětům z rodného města. Výtvarný záběr se začal rozšiřovat, přicházely další výzvy a jejich zhmotnění jsme viděli na kutnohorské výstavě.

cernovsky 3cernovsky 4Expozici ve Spolkovém domě vystavěl Radek Černovský na kontrastu a protikladu propiskových a tužkových portrétů a zdařilých akrylů čerpajících náměty hlavně v magickém městě pod Svatobarborskou katedrálou. Na portrétech, byť velice obdivovaných a oceňovaných návštěvníky výstavy, je téměř hmatatelně znát autorova chybějící teoretická průprava. Třebaže vykazují technickou zručnost a dobré oko, jsou to vskutku je překreslené fotky či obálky časopisů, bez vnitřního napětí či života. Naopak akryly jsou pro autora určitě tou správnou výtvarnou cestou, mají švih, nápad, vlastní rukopis, vše podtrženo pečlivou a technicky perfektní prací štětcem. Kutná Hora je sama o sobě malebná, na jeho obrazech se pak posouvá až k pohádkově zbarevnému nádechu.

Pro Radka Černovského je výtvarná tvorba zájmem a koníčkem, nemá ambice se jí živit. Bude-li pokračovat v nesnadné cestě, po které se vydal, zcela určitě přinese ještě hodně radosti nejenom sobě a svým blízkým, ale i nám  ostatním, kteří se s jeho obrazy budeme setkávat...

Text a snímky: MiM

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery

cernovsky 6cernovsky 5