Recenze - Skrytá tajemství malíře Vratislava Nechleby

Vratislav Nechleba vychází z klasické malířské tvorby (Autoportrét, 1946). Zdroj snímku: Archív GASK

Výtvarné umění

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře připravila komorní výstavu malíře Vratislava Nechleby (* 17. června 1885; † 26. července 1965) Tajemná tvář, kterou lze vidět do neděle 17. března 2019. Expozice dává nahlédnout do tvůrčí kuchyně malíře. Odhaluje i dávno zapomenutá tajemství spojená s jeho životem a tvorbou.

Patří mezi klasické představitele odkazu velkých malířů. Byl žákem Maxmiliána Pirnera, členem SVU Mánes, vyznával konzervativní estetické hodnoty, v portrétní tvorbě čerpal z rembrandtovské tradice. Nástup moderního malířství mu byl ale vzdálený. V pozdějších letech se navíc musel potýkat s kritikou kvůli zakonzervovanému archaickému výtvarnému stylu. Sbírkový fond GASK tvoří zhruba sedm desítek děl, řada z nich je však autorem nedodělaných, rozpracovaných či dokonce destruovaných. Ideou výstavy je ukázat na těchto napůl hotových obrazech tematické a výtvarné cesty, kterými se ubíral.

Zároveň vyvstávají otázky. Proč například na díle Studie vlčáka, na němž stojí muž se psem, barvou zamazal lidskou hlavu? Restaurátoři při svých pracech totiž objevili překvapivý fakt. Totiž že původní tvář je totožná s tváří figury na obraze Muž v loveckém.

Protože se dochoval malířův autoportrét, je vyloučené, aby své rysy využil na dílech. Odborníci se domnívají, že ona destrukce měla kořeny v tvůrcově náhlém afektu, ovšem přemalovávání již hotových děl či obrazoborectví vlastních prací není u malířů nic zvláštního. Většinou je spojené s pozdější nespokojeností s úrovní obrazů. Výstava ukazuje, že svět výtvarného umění je plný tajemství a nezodpovězených otázek.

Díky tomu vznikají legendy a často bizarní příběhy. Kdysi jistý francouzský sběratel zakoupil ve Španělsku drahý olej barokního mistra. Aby ho nemusel proclívat, nechal na něj temperou namalovat pestrobarevnou abstraktní mazanici. Když ji pak doma smýval, s hrůzou zjistil, že jde dolů i malba barokního mistra a na plátně se skví v plné kráse generál Franco. Kdoví, co skrývají další Nechlebovy obrazy.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Recenze dalších událostí z výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery