Recenze - Sto plus jeden rok grafické tvorby Hollarových dědiců

Sen v modré od Josefa Palečka si pohrává s fantaskní imaginací. Zdroj snímku: Katalog výstavy

Výtvarné umění

Výstava 100+1 Hollar, která v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích trvá do neděle 19. srpna 2018, vznikla ke sto prvnímu výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. Navazuje na expozici Hollar dnes, jež proběhla na konci roku 2018 v pražském Obecním domě.

Veškerá díla umístěná ve výstavním interiéru představují výběr toho nejlepšího a nejreprezentativnějšího, co v naší moderní grafické tvorbě vzniklo. Autoři expozice dali vedle sebe práce různých stylů i různých výtvarných technik proto, aby bylo možné porovnat odlišné přístupy k tvorbě.

Právě grafika totiž umožňuje autorům vymýšlet vlastní osobité mikrosvěty, vzájemně je prolínat a navíc ještě pábitelsky fabulovat. Osamělost může být díky Suchánkově litografii posmutněle i aristokraticky krásná, život s Olinou se stává na Kaskově linorytu doslova rájem a sen o červeném čtverci se transformuje díky Suchého litografické imaginaci v erotickou touhou po dívce ve šviháckém klobouku a kulatých lennonkách.

100 1Prostřednictvím Strouhalova vhledu do ateliéru s nahými poloskrytými modelkami je možné objevovat jejich smyslné křivky, Antonová představuje svou nevěstu coby bleděmodrou kubistickou i erotickou bohyni a Hamplova slečna Závist ukazuje nejen své nahé tělo, ale především latentní negativní vlastnost.

Do světa zjevení svatého Jana lze sestoupit díky představivosti Borise Jirků a smrtce pádící na ohnivém koni vstříc nekonečnému chřtánu pekelné nicoty. Palečkův modrý sen je nejen snem krásné dívky, jež má do vlasů vpletené zlaté ptáky, zázračné květiny i houslového čaroděje, ale také určitou vizuální katarzi.

Jestliže si Sdružení českých umělců a grafiků Hollar při svém vzniku před stoletím vytklo úkol dostat grafickou tvorbu na stejnou úroveň jako ostatní umělecké disciplíny, probíhající výstava je důkazem, že jej už dávno splnilo.

Autor: Jan Šída
Zdroj: Právo

Další recenze výstav výtvarného umění u nás i v zahraničí si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery