Recenze - Oakesová nabádá čtenáře k vlastnímu uvažování

Přebal knižní novinky. Zdroj snímku: Nakladatelství Host

Literatura

Americká autorka Stephanie Oakesová napsala mystický příběh s prvky thrilleru směrovaný mladším čtenářům. Do něj umně skryla sdělení, že nezáleží na tom, co tvrdí svět dospělých, co je nám předkládáno od malička jako to správné. Vždy je třeba věřit vlastnímu úsudku, rozumu a intuici.

Hrdinka románu Posvátné lži Minnow Blyové je společně s rodiči v útlém věku odvedena kamsi do opuštěných lesů v Americe, kde s prorokem vybudují tzv. Komunitu. Žijí bez civilizace a jejích vymožeností, zato s řadou obskurních pravidel a přikázání.

Říkají si podle jména proroka „keviniáni“, muži mají tři a více žen, ženy nesmějí umět číst, musí pokorně sloužit mužům a kontakt se zbytkem světa je jim přísně zakázán.

Sedmnáctiletá Minnow je dívka, ve které klíčilo podezření, že přestože celý svět, který znala, vyznává bez jakýchkoli pochybností jisté přesvědčení, možná je okolní svět jiný, než jí bylo předkládáno, a to údajně správné správným vůbec není.

Příběh otevírá událost, kdy jsou za neposlušnost Minnow useknuty obě ruce.

Román lze vnímat jako jakousi demonstraci síly a odhodlání mladé dívky, jako příběh o odvaze a do jisté míry vítězství zdravého rozumu nad fanatismem a zlem, převlečeným za oddanou víru v Boha.

Oakesová tu svižným a srozumitelným jazykem nabádá čtenáře, aby za každých okolností bojovali za pravdu, a ukazuje, že ani svět schovávající se za prostou čistotu a oddanost víře vůbec nemusí být tím správným. Naznačuje, že oddání se slepé víře může být často útěkem od problému, ukrytím se před realitou světa. Stephanie Oakesová nabízí knihu, která má moc ovlivnit myšlení nejen mladých čtenářů příznivým směrem.

Autorka: Lucie Zelinková
Zdroj: Právo

Další literární recenze si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery