Glosa - Co dnes dělá... básnířka a publicistka Eva Frantinová

Glosa

Pracuji, neb práce je radost, nikoli povinnost. Takříkajíc na stará kolena dvakráte tolik, jak za mlada, vědoma si toho, že čas se krátí. Ani den bez čárky, jak řekl již sám Aristoteles.

frantinova 1frantinova 2Kromě vázání slov do otýpek veršů jsem se ale v současnosti dala na psaní svých pamětí, jak šel můj osobní čas v redakcích i nakladatelstvích, mezi literáty, novináři a básníky. Pracuji na tom intenzívně, i když někteří moji přátelé zastávají názor, že je na to času dost. Ale já vím, že život je dlouhý a paměť krátká a tak se tužím. Poezii při tom ale nikterak nešidím. Před krátkým časem vyšla antalogie našich veršotepkyň Dámská jízda, u jejiž zrodu jsem figurovala, a nedávno mi vyšla sbírka básní Nerozstříhaný život. Sotva spatřila světlo světa, už mne napadají další básně, neboť poezie nikdy nekončí.

Jinak, studiemi a také povoláním jsem hudebnicí, hraji na housle v komorním orchestru Akademie věd, kde v současnosti nacvičujeme mozartovský program k výročí skladatele. Hudbě se věnuji ale už jen okrajově. Jako jednomu ze svých koníčků, mezi které patří sport, cestování, fotografování a již shora zmíněné psaní...

* * *

frantinovaEva Frantinová se narodila 4. září 1956 v Praze. Od roku 1970 do roku 1977 studovala na státní konzervatoři houslovou hru, ale záhy se začala věnovat poezii. Časopisecky publikuje do roku 1975 (Tvorba, Literární měsíčník, Obrys-Kmen, Host, Salon Práva, Divoké víno na internetu), od roku 1979 publikuje knižně - debutovala v nakladatelství Mladá Fronta básnickou sbírkou Noci bez krajnic. Od roku 1990 píše také básnickou prózu. Za básnickou sbírku Vzkaz bosé stopy jí byla Masarykovou akademií umění udělena v roce 2000 Cena Karla Hynka Máchy. Za básnické sbírky Kapesní déšť a Z hvězdy pod okap jí byla v roce 2011 udělena cena Unie českých spisovatelů. Žije v Praze.

Je autorkou básnických sbírek Noci bez krajnic (1979), Brýle pro jestřáby (1992), Vzkaz bosé stopy (1999), Beseda pro jeden hlas (2000), Azbestové mosty (výbor) (2005), Mobily derou peří (2008), Kapesní déšť (2011), Z hvězdy pod okap (2011), Sešívaný cherubín (2013), Časovaná růže (2015), Nerozstříhaný život (2018).

Z prozaických knih vydala Prstem po mapě těla (1999; 2003), Kosti jsou vrženy (2000), Hudba psaná pro měděný drátek (2001), Vteřinové romány (2002), Praha dvouvěžatá 2003), Srolované sny (2004), Pod pokličkou... (2008), Nehybný ráj (2008). Její tvorba je zastoupena také ve sbornících Granátové jablko (1986), Peřeje (1980), Kletba (1999), Terče mezi terči (1999), Na druhém břehu (2002), Královny slz a ostružin (2010).

Eva Frantinová patří k základnímu kádru současných českých literátů a tvůrců poezie, jak o tom svědčí i skvěla antalogie Divoké víno 2007/2017 z pera člověka navýsost povolaného – Ludvíka Hesse.

Autor: Ivan Černý
Snímky: Archív autora

Další glosy si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery