Glosa - Co dnes dělá... badatelka a publicistka Milena Městecká

Badatelka a publicistka Milena Městecká

Glosa

Právě jsem se vrátila z krátkého výjezdu do Abcházie. V Picundě jsem měla příležitost navštívit mezinárodní konferenci k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že tento nový mladý státní útvar, který vznikl před deseti lety po válce v Jižní Osetii, se potýká s řadou nových nejrůznějších problémů, včetně hospodaření s odpady, diskutovali jsme se zdejšími ekology a novináři zkušenosti z naší republiky, která je v třídění odpadu na špičce evropských států.

mestecka2 1mestecka2 2Osobně už dlouhá leta sleduji vytváření hlubokého vztahu obyvatel k přírodě i touze a zodpovědnosti zachování čistého životního prostředí pro budoucí generace. Pro Abcházce s jejich svého času vyhlášenými prvotřídními černomořskými rekreačními areály věc dvojnásob důležitá. Místní přírodní krása je obrovsky hodnotná a byla by škoda ji zničit.

Z hlediska turistiky je pak velmi zajímal náš osvědčený a v Evropě ceněný systém turistického značení. Během krátkodobého pobytu jsem jen nahlédla do nedávného válečného gruzínsko-abcházského konfliktu. Tato historie mne velmi zajímá a leží na srdci stejně jako běsnění druhé světové války a utrpení vězňů nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů v Evropě.

mestecka2 3mestecka2 4O tom jsem napsala knihu, která během května 2019 vyjde v pražském nakladatelství Olympia pod názvem Evropa v agonii pochodů smrti. Jedná se o literaturu faktu, shrnující průběh všech pochodů smrti nejenom na našem území. Vše je doplněno mapkami a bohatou obrazovou dokumentací. Podle slov editora, něco podobného u nás posledních třicet let ještě nevyšlo...

* * *

Milena Městecká (* 12. května 1970) žije v Praze. Studovala matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor Pravděpodobnost a matematická statistika. Od devadesátých let minulého století pracuje v oboru reklamy a PR v nadnárodních komunikačních agenturách jako například Grey, McCann Ericsson či Publicis. Nyní působí v agentuře Havas Worldwide Prague.

mestecka2 portre1mestecka2 potretPřestože jejím studijním zaměřením byla dlouhodobě matematika a fyzika, dějepis je od dětství jejím velkým koníčkem. Historii pochodů smrti se věnuje od roku 2011, kdy s pomocí Antonína Nešpora z Lidic a Josefa Doškáře z Nového Boru rekonstruovala cesty návratu a pochodu Lidických žen z koncentračního tábora Ravensbrück do vlasti. Aby mohla mapovat pochody smrti, musela znalosti běžného čtenáře historických knih doplnit studiem odborné literatury, navštěvovat archívy a učit se orientovat v dokumentech a historických souvislostech. Je pro ní přirozené projít trasy i několikasetkilometrových pochodů, aby se vžila alespoň vzdáleně do oněch útrap.

Milena Městecká rovněž organizuje návštěvy koncentračních táborů a dalších významných míst, spojených s nacistickým terorem. Kromě jiného se angažuje i v projektu Lidická hrušeň-Posel naděje a ve snahách o zachování odkazu Rumburské vzpoury. Není členkou žádné organizace.

Před krátkým časem napsala sbírku básní, která vyšla pod názvem Okamžiky věčnosti. Po knize Evropa v agonii pochodů smrti se zabývá myšlenkou napsat jedinečného turistického průvodce po hlavních místech vzpomínaných hrůz, táborů, pohřebišť i památníků pro edici nakladatelství Olympia Navštivte.

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív autora

Další glosy si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery