Vychází nová kniha Bohumila Doležala. Je o zemi, v níž vládne buranismus a Andrej Babiš

Knižní novinky

Novináři z deníku FORUM 24 a spolku Free Czech Media vydávají knihu svého spolupracovníka, významného českého publicisty a politologa Bohumila Doležala. Kniha se jmenuje V zemi babišismu a buranokracie a je sestavena z článků, které autor napsal od změny politického prostředí v roce 2013 až do koronavirové krize.

Jak název napovídá, kniha mapuje sedmileté období nevídaného úpadku české politiky a zejména důsledky prezidentství Miloše Zemana a ovládnutí politické scény miliardářem Andrejem Babišem. Autor se ovšem kriticky věnuje i dalším aktérům českého politického života a ukazuje na hluboké příčiny současné krize. Kniha má proto podtitul Rozvrat české demokratické politiky v letech 2013 – 2020.

Skladba knihy

Texty jsou rozděleny do devíti oddílů a Bohumil Doležal se v nich věnuje jak změnám, které nastaly po pádu vlády Petra Nečase, tak také silám, které se na instalaci těchto „Nových pořádků“ podílely, a lidem, kteří celkovou destrukci demokratických poměrů umožnili svým lavírováním a mlčením.

Autor v několika textech také rozvíjí problém odkazu Václava Havla a jeho „nepolitické politiky“. Dalšími tématy jsou prezidentské volby v roce 2018, politika opozičních stran, demonstrace proti vládě Andreje Babiše a působení spolku Milion chvilek pro demokracii. Nakonec také vládní politika a společenská atmosféra během koronavirové epidemie a jejich dopady na úroveň svobody v České republice.

V poslední části (Nekrology) Bohumil Doležal vzpomíná na někdejšího šéfredaktora časopisu Tvář Jana Nedvěda a na filosofa Ladislav Hejdánka. A nakonec „nekrolog za město“ věnovaný výročí náletu na Drážďany v únoru 1945.

Články nevyšly pouze na webu FORUM 24 / Svobodné forum, ale také v deníku Echo 24, Reflexu či E15. Některé publikoval autor na svém webu Události. Nejstarší texty ještě vyšly v MF DNES či v Lidových novinách, než Andrej Babiš zahájil změnou šéfredaktorů přerod těchto listů v poslušný nástroj své vlastní propagandy.

Unikátní pohled

dolezal buranismus 1Bohumil Doležal patří k těm nemnoha českým politickým komentátorům, kteří okamžitě pochopili dramatickou změnu, jež nastala po v roce 2013 po vyvrcholení tzv. „antikorupční revoluce“. Tehdy nový prezident Miloš Zeman po pádu poslední standardní demokratické vlády polistopadového období odmítl respektovat parlament, najmenoval si úřednický kabinet ze svých kamarádů a českou scénu začal ovládat miliardář Andrej Babiš. Ten zase nerespektoval princip svobodných médií oddělených od politické moci a koupil klíčové české vydavatelství se dvěma liberálními deníky a silnými zpravodajskými servery. Oba tahy zastrašily jak řadu demokratických politiků, tak i dosud liberálně vystupujících novinářů. Prostředí se totálně změnilo. Bohumil Doležal mluví o destrukci polistopadové demokracie.

Doležalův pohled se vymyká konvencím české havlovské inteligence, která se ve značné míře zúčastnila honu na tradiční demokratické politiky a antikorupční hysterie. Nepochopila totiž, jak tím pomáhá nástupu autoritářského stylu politiky, který boří dosud platná pravidla. Čtenář by se měl proto připravit i na kritiku iniciativy Milion chvilek pro demokracii či volební kampaně prezidentského kandidáta profesora Jiřího Drahoše. Stejně tak jsou zde kritice podrobeny i demokratické strany, které nesmyslně a zbaběle akceptovaly Babišovu tezi, že jejich vizitkou nesmí být program „antibabiš“. Pro Bohumila Doležala je „antibabiš“ klíčovým prvkem pozitívního úsilí o obranu demokracie.

Buranismus a babišismus

Pod pojmem buranismus má Bohumil Doležal na mysli nekontrolovatelné hulvátství, které do politiky zavedl zejména prezident Zeman. Babišismus je zase systém postavený na ideologii tzv. „Nových pořádků“ miliardáře Babiše, který vykreslil polistopadové období jako strašnou dobu, kdy nám vládli „politici, co nemakali a kradli“. Proto prý museli přijít „obyčejní lidé“, jako je on, aby udělali pořádek. Jedná se o typický příklad hysterické a lživé propagandy, která má zakrýt faktickou privatizaci státu jedním oligarchou.

Pár informací o autorovi

Bohumil Doležal se narodil v Praze v roce 1940 a patří k legendárním postavám českého intelektuálního života i předlistopadového disentu. Patřil k prvním signatářům Charty 77 a spoluzakládal opoziční Demokratickou iniciativu. Po revoluci působil jako poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum a Liberálně demokratickou stranu. Původním povoláním je literární kritik.

Bohumil Doležal vystudoval germanistiku a bohemistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a v šedesátých letech minulého století se účastnil úsilí skupiny nemarxistických intelektuálů o svobodné publikování kritických textů. Spolu s Emanuelem Mandlerem, Janem Lopatkou, Jiřím Němcem, Karlem Štindlem, Janem Nedvědem a dalšími publicisty se podílel na tvorbě časopisu Tvář, jehož vydávání bylo v roce 1965 komunistickou mocí zastaveno. Debata o zákazu Tváře přispěla k vystoupení řady spisovatelů a části inteligence proti cenzuře. To přispělo k uvolnění poměrů v režimu vlády KSČ v roce 1968. Po invazi ruských vojsk byl obnovený časopis Tvář v roce 1969 zastaven podruhé. Předsedou redakční rady Tváře byl Václav Havel.

V době normalizace pracoval Bohumil Doležal v dělnických profesích a posléze jako programátor. Chartu 77 podepsal mezi prvními a v roce 1987 s Emanuelem Mandlerem a Karlem Štindlem spoluzakládal Demokratickou iniciativu, která byla v rámci protikomunistické opozice jasně nemarxistickou platformou.

V letech 1992 až 1993 byl Bohumil Doležal ředitelem poradců premiéra Václava Klause, poté působil řadu let na Fakultě sociálních věd UK a přednášel politologii. Politické komentáře publikoval v Lidových novinách, Mladé frontě DNES a v Respektu, jeho články vycházely také v německých novinách. Po roce 2013 a proměně politických poměrů publikoval na webech Svobodné fórum (FORUM 24) a Echo 24. Bohumil Doležal je nositelem maďarského státního vyznamenání.

Autor: Pavel Šafr
Zdroj: forum24.cz

O dalších knižních novinkách si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku Antikvariátu U Skleněné kašny