Vyšla monografie věnovaná významnému brněnskému malíři Miroslavu Štolfovi

Malíř Miroslav Štolfa

Knižní novinky

Nadace Universitas v Brně, Akademické nakladatelství CERM vydaly v Edici Osobnosti reprezentativní obrazovou publikaci Miroslav Štolfa se zasvěceným slovem Jiřího Hlušičky.

Malíř Miroslav Štolfa (* 11. srpna 1930) se narodil v Brně, svým životem a tvorbou je s městem spjat. Malířským i kreslířským umem a dílem však hranice města zřetelně přesahuje.

Výraznou osobnosti našeho soudobého výtvarného umění přibližuje velkoformátová monografie sto padesáti osmi barevnými reprodukcemi jeho obrazů. Kniha obsahuje i soupis malířských děl v rozmezí let 1944 až 2016 zpracovaný malířem ve spolupráci s Janem Trnou. Čítá 788 titulů. Samozřejmě neobsahuje pastely, působivé kresby uhlem či mistrovské miniatury. Chybí tvorba z roku 2015 – období příprav k vydání knihy.

Miroslav Štolfa byl i v roce 2017 plný vitality a tvůrčích sil. Jeho aktivita, nasazení i záběr jsou úctyhodné. V žádném ze svých obrazů však neustoupí rutině, při vysoké profesionální virtuozitě, překvapuje stálým hledáním a něčím novým. Dnů, kdy by ho návštěvník nezastihl v činnosti v některém z jeho dvou ateliérů, by bylo poskrovnu. Výstižně napsal autor průvodního textu Jiří Hlušička: „Tvorba je způsobem Štolfovy lidské existence.”

stolfa monografieJiří Hlušička (v letech 1961 až 1989 ředitel Moravské galerie, který se zasloužil o její vznik) sledoval Štolfovu tvorbu téměř od počátku. Za důležité k pochopení malířovy tvorby považuje jeho rodiště – Maloměřice, kde se příroda se zalesněnou krajinou sváží i sváří s městskou periferií.

Miroslav Štolfa měl od počátku blízko k technice a civilizačním jevům. V prvních obrazech zachycuje krajinu, i město s jeho ruchem, tramvajemi a motocykly. Technické motivy převažovaly dále, např. v cyklu Nová příroda. Obdiv k technice, jak psal dříve Jiří Valoch, se u „pozoruhodného umělce“ mísí s obavou „z nekontrolovatelného samovývoje techniky“. Hlušička označuje Štolfův přístup k realitě jako „předmětnou abstrakci“.

Počátek tisíciletí slovy Jiřího Hlušičky zastihl malíře na vrcholu snažení, s očima však ne k retrospektivě, jak vypovídá i název pozdější výstavy Nová naleziště k jeho 85. narozeninám. Malíř tvoří vlastní svět, blízký poezii. Jeho obrazy možno přijímat jako básně psané štětcem. Hlušička se snažil nalézt slovo, které by vystihlo Štolfovo dílo. „Nakonec jsem dospěl k pojmu obraznost,“ píše.

Miroslav Štolfa byl i úspěšným pedagogem. Učil výtvarnou výchovu na středních školách, pak působil na vysokých školách: v Olomouci, posléze v Brně. Byl ze skupiny osobností, které se zasadily o vznik Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Zde vedl malířský ateliér. Přesné informace, například údaje o výstavách či zastoupení v galeriích, podává monografie.

Před přáteli výtvarného umění se otevírá kniha, která osloví bohatou obrazovou výbavou a slovem povolaného.

Kdo zná malíře Miroslava Štolfu, zná i člověka vážícího slovo, skromného, laskavého. Muže díla s tvůrčím elánem a pracovním nasazením. Ke zdařilé monografii gratulace s přáním, aby jeho rok se dvěma osmičkami přinesl malíři další tvůrčí kapitoly. A samozřejmě: pevné zdraví!

Text a snímky: Jaroslav Štěpaník

O dalších knižních novinkách si můžete přečíst na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku Antikvariátu U Skleněné kašny