Literárně zpracované barvité a napínavé osudy vynálezce Josefa Ressela

Literatura

Nesmírně zajímavou biografii, která je díky roku vydání - 1943 - a vysoce kvalitní grafické i typografické úpravě zároveň i bibliofilií, nabízí antikvariát internetové pasáže i-passage.cz. Jde o knihu malíře, novináře, prozaika a překladatele ze slovinštiny Jana Severina (vlastním jménem Jaroslav Svatoň / * 5. dubna 1891; + 10. července 1980) Ohnivé perutě. Autor doprovodil svoje dílo literární dobově a krojově laděnými černobílými a barevnými kresbami.

Na záložce knihy se kromě jiného píše: "Koho dnes napadne, když vidí obraz zámořského parníku, co práce a přemýšlení dalo, nežli zámořské lodi vypadaly tak jako dnes? Co času uplynulo, nežli se pravěké lodice, poháněné vesly, změnily v lodi plachetní, později v lodi poháněné koly - až nakonec v novodobé parolodě." (Pravda, dnes bychom asi parolodím ještě přidali spalovací motory či elektrické agregáty, leč podstata zůstává stejná.)

severin ohnive perute titulseverin ohnive perute 2"A kdo způsobil tu změnu? Každý si hned vzpomene na vynálezce lodního šroubu Josefa Ressela. Ale málokoho napadnem co námahy, co úsilí, co zklamání znamená každý nový pokus o změnu, o něco nového. Co probdělých nocí, co pevnosti charakteru je třeba, aby vynálezce svou věc dovedl ke zdárnému konci. A přece i tento konec, zasloužený velkým utrpením a sebepřemáháním, bývá mnohým odňat..."

A tom všem píše ve své napínavé knize Jan Severin. Autor v ní barvitě líčí životní osudy Resselovy (Josef Ludvík František Ressel /* 29. června 1793; + 9. října 1857, Lublaň/ byl česko-německý lesník, spisovatel a vynálezce,  který se proslavil především vynálezem lodního šroubu), jeho první vynálezy, jeho těžká zklamání, prožitá v Terstu při pokusech s lodí Civettou. A samozřejmě se také zabývá zneužitím jeho práce v Paříži i jinde. Když Josefa Ressela navštívil jeho starý přítel, kapitán Nino Ventuto, rozhodl se po jeho odchodu vynálezce, že všechny svoje plány, nákresy a výpočty zazdí ve starém paláci a ponechá je tam pro budoucnost.

severin ohnive perute patitulseverin ohnive perute 1Nejpohnutlivější stránky knihy jsou ty, ve kterých autor líčí zkázu lodi Neptunie, která byla zákeřně a zlomyslně zničena v loděnici. Zničena nejspíše proto, aby Josef Ressel nemohl dokázat pravost svého vynálezu. o který byl podvodem připraven.

Kniha Jana Severina Ohnivé perutě, kterou si můžete prohlédnout, případně i objednat v interentovém antikvariátu nebo přímo zde, je ve vynikající kondici, jen s drobnými stopami používání. Zcela jistě bude ozdobou knihovny sběratele bibliofilií nebo zájemce o biografickou literaturu či o život a dílo Josefa Ressela.

Autor: MiM
Zdroj snímků: i-passage.cz

Další články o české i zahraniční literatuře najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery