Nowgoroder ikonen - des 12. bis 17. Jahrhunderts

Literatura

Internetová Galerie myrro rozšířila svoji nabídku uměleckých publikací o velkou obrazovou uměleckou encyklopedii v němčině Nowgoroder ikonen - des 12. bis 17. Jahrhunderts, která na 242 barevných fotografiích zachycuje vývoj ikonomalby novgorodské školy od 12. do 17. století.

novgorodske ikony 1novgorodske ikony titulPro novgorodskou školu ikonomalby je typická konkrétnost ikonografie, srozumitelné ztvárnění svatých událostí a zázraků. frontálně umístěné postavy se jakoby bezprostředně obracejí k divákovi, z čehož plyne i prostota všech kontur, heraldická zřetelnost kompozic a výrazná, jasná barevnost, připomínající zálibu lidového umění v zářivých ornamentech. Prostřednictvím vyobrazení triumfu světců vytváří novgorodská ikonomalba obraz vítězství křesťanské víry. V bohatém novgorodském státě s lidnatým arcibiskupským dvorem, úspěšnými kupci a bohatými bojary-statkáři odrážejí mnohé proudy v ikonomalbě aristokratismus a vybranost, tedy kvality, jež se zvláštním způsobem pojí s lidovou láskou pro sytou barevnost. Téměř všechny novgorodské ikony zachycují události nebo světce s velkou patetičností – je to apoteóza světce nebo oslava události. Proto místní ikony trochu připomínají ruské malířství 13. století, ačkoli pružnost jejich kontur a souměrnost proporcí prokazují zkušenosti načerpané ikonomalbou ve století následujícím.

novgorodske ikony 2novgorodske ikony 3Z novgorodských ikon se nejvíc do paměti vryjí ikony se sytě červeným pozadím, v jejichž barvě k nám skrze mnoho zprostředkujících článků došla tradice antického, helénistického malířství, kde se rovněž často používalo červené pozadí. V Zázraku sv. Jiří s drakem jezdec na bílém koni jakoby navěky letí nad horami a nikdy nepustí draka. Ikona připomíná pozdněantická vyobrazení vítězů na koních. Tím hlavním je však na ikoně vítězství křesťanské víry, která prostřednictvím Boží pravice natažené z nebes dává chrabrému bojovníkovi nadpozemskou sílu v boji se silami zla. Ve vyobrazení proroka Elijáše je oslavována neobyčejná duchovní moc biblického proroka, jeho divotvorný dar – Bohem darovaná moc nad živly. Nesmírná energie je vyjadřována proudy červené barvy, ostrými, mnohokrát se opakujícími konturami ve tvaru klínů, stejně jako zvláštním pohledem kulatých očí, jež vidí ty nadpozemské dálky, které jsou obyčejným smrtelníkům skryty.

Barevnou obrazovou encyklopedii Nowgoroder ikonen - des 12. bis 17. Jahrhunderts, kterou v roce 1981 vydalo leningradské nakladatelství Aurora, si můžete prohlédnout a případně i objednat v kategorii Publikace o umění internetové Galerie myrro, nebo přímo zde.

novgorodske ikony 4Autor: MiM
Zdroj snímků: i-passage.cz

Další články o české i zahraniční literatuře najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery