Varhany pro chrám svatého Víta aneb Katedrály pomáhají katedrále: první benefiční koncert 9. září 2018 v chrámu sv. Barbory

Pozvánka

Již v neděli 9. září 2018 od 16:00 proběhne v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře první koncert v rámci benefiční akce Katedrály pomáhají katedrále na podporu Národní sbírky pro svatovítské varhany. Další ze série koncertů budou moci posluchači prožít nejen v Chrámu sv. Barbory, ale také v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a v Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.

Myšlenku výstavby nových varhan, kterou se rozhodly podpořit kutnohorská a kolínská farnost, inicioval sám kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský: „Pražská katedrála je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončena, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.“

katedralyBenefiční koncerty budou probíhat od září do prosince 2018. V každém měsíci zazní dvě hudební performance, jež představí známí hudebníci z Kutné Hory a Kolína. Posluchači se můžou těšit například na kutnohorského varhaníka Michala Hanuše či Viktora Darebného, zazpívá také Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl společně s Městskou hudbou Františka Kmocha a mnozí další. Svou účast na závěrečné hudební benefici, kterou odehraje varhaník Václav Uhlíř a přátelé z předchozích koncertů, přislíbil kardinál Dominik Duka.

Na každém koncertě budou přítomni také oficiální zástupci Nadačního fondu Svatovítské varhany, který zajišťuje sbírku na stavbu nových varhan, návštěvu plánují také členové Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, jejíž představitelé se věnují především péči o katedrálu a liturgické činnosti. Návštěvníci budou moci právě u nich získat informace týkající se probíhající sbírky a zároveň na ni finančně přispět. Koupi nových varhan lze podpořit jakýmkoli finančním darem, případní zájemci mohou využít možnosti adopce píšťaly přímo na místě konání akce.

Více informací o konání koncertů a doprovodných akcí lze dohledat na facebookových stránkách s názvem Katedrály pomáhají katedrále, nebo v oficiálních letácích vydaných k příležitosti konání benefice.

S ideou stavby nových varhan přišel již v dubnu roku 2015 pražský arcibiskup Dominik Duka. Držitelé klíčů Korunní komory při katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, mezi které patřili významní státní představitelé České republiky, myšlenku podpořili. V dubnu roku 2017 byla podepsána smlouva se španělskou firmou Gerhard Grenzig, která má na starosti výrobu varhan.

Na kontě sbírky je téměř 64,5 miliónu korun, což znamená, že se vybralo již téměř více jak 85 % z předpokládané výše nákladů na financování stavby. Na sbírku je možné přispět také pomocí DMS zprávy. Adopce píšťaly je vyhledávaným dárkem, který se hodí při jakékoliv příležitosti.

Autor: tz
Zdroj: Kutnohorské listy

Další pozvánky na zajímavá hudební vystoupení u nás i v zahraničí najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery