Po stopách občanské války ve Španělsku

Uncategorised

Před osmdesáti lety vyslal radista pučisty generála Franca do éteru smluvený signál k povstání: Obloha nad celým Španělskem je čistá. Situace se brzy změnila nejen v občanskou válku, ale i v předehru ke 2. světové válce. U příležitosti tragického výročí porážky republikánských sil, bojujících za demokracii a svobodu, v jejichž řadách působilo i před dva tisíce československých interbrigadistů, máme možnost díky naprosto novému turistickému projektu navštívit vybraná místa ve Valencii a Murcii, kde probíhaly v roce 1939 poslední bitvy vzpomínané občanské války.

po stopach perex 2po stopach perex 1Díky tomu, že se nalézáme v jihovýchodním koutě Španělska, tak se tady můžeme koupat již od dubna! Slunce tou dobou již pálí jako u nás v červenci a náramně dobíjí baterky zejména kategorii 55 +. Mar Menor s La Mangou najdeme mezi historickou Cartagenou a přístavem Alicante, kde se odehrávaly poslední, závěrečné boje koncem 30. let minulého století. La Manga je vyhlášena i tzv. Mrtvým či Malým mořem, což je obrovská, značně slaná laguna s léčebnými účinky bahna, které se klientům a rekreantům aplikuje v rámci lázeňské zdravotní kúry bud v oficiálních lázních Lo Pagán v centru Aquas Salinas, nebo „divoce“ a vlastnoručně na pobřeží nedalekého tzv. Jeleního ostrova. Ten najdeme pár desítek minut příjemné procházky po pobřeží z hotelu Las Gaviotas, který česká klientela ráda vyhledává, a to nejenom kvůli perfektním službám, ale i slevovým zájezdům mimo hlavní turistickou sezonu (více na www.dotovanezajezdy.cz).

Poznávací cesta do Cartageny

Jak jsme naznačili, ideální je pro milovníky vojenské historie, Sdružení přátel interbrigadistů a další zájemce o militaria (včetně armádních veteránů), kombinace zdravotního pobytu na Mar Menor s výlety po pevnostech, bojištích i vojenských muzeích, vážících s k občanské válce ve Španělsku. My jsme se s jednou takovou partou mládenců z Klubu vojenské historie vypravili s redakčním blokem v ruce do Cartageny.

Jedná se o jedno z nejstarších měst na Iberském poloostrově, Hannibalem pojmenované po jeho Kartágu v severní Africe. Pro Římany to byl strategický přístav a správní centrum, dnes je to významné turistické středisko, lákající hosty na úžasné památky z římských časů.

Nás ale především zajímá v rámci putování za vojenskou historií španělské občanské války Muzeum v krytech, vystavěných pro 5500 lidí, s tématikou, jak občané města žili v době bojů. Jedná se o celou síť chodeb, zčásti využívající staré antické sklepy, doslova malé město pod městem. Během druhé poloviny války celý systém krytů vykopali horníci z nedalekého La Unionu pro případy bombardování a ochrany obyvatel Cartageny. Venku panuje červnové teplo, dole je příjemný chládek. Mihotavé světlo žárovek sotva osvětluje prostory a vytváří tak pochmurnou válečnou atmosféru. Některé části krytů jsou velké jako byt, jiné připomínají sál nebo zasedací místnost. Nechybějí prostory pro podzemní lazaret či kuchyni. Všude vitríny s dobovými předměty včetně ukázek všech možných typů lehkých zbraní, plynových masek, uniforem a další výstroje. U východu je pak stánek se suvenýry, kde lze koupit nejednu památku či brožuru s popisem jak krytů, tak i přehledu vývoje situace a fronty.

po stopach perex ponorkapo stopach perex cartagena muzeumDalší naše kroky vedou do přístavu, který je dodnes zčásti vojenský. Kromě kotvících armádních plavidel si můžeme prohlédnout i expozici - ponorku Isaaca Perela. Ta je umístěna v Muzeu námořnictví. Jedná se o španělskou ponorku, která byla jako první na světě (1888) kompletně poháněna elektrickým proudem a také byla první, která střílela torpéda! Během tohoto celodenního výletu jsme navštívili i nedalekou pevnost Navidad, kde je úžasná expozice obranné válečné architektury i projektu, zobrazujícího život vojáků v pevnosti. V závěru jsme si ještě prohlédli Vojenské muzeum v centru města. Je ohromující svými obrovskými sbírkami zbraní, jak historických, tak i současných, včetně dalšího vojenského vybavení. Nás ale především zajímala speciální expozice, věnovaná občanské válce. Po smrti diktátora generála Franca španělští historikové přehodnocují celou občanskou válku, konečně její události nazývají bojem o demokracii a proti německému a italskému fašismu, a španělští republikánští bojovníci včetně interbrigadistů z více jak padesáti zemí světa jsou nyní hodnoceni po dlouhých desetiletích, jak si zaslouží – tedy kladně a se vší úctou, kterou si plně zaslouží. Nás pak především potěšila vitrína, věnovaná našim intebrigadistům a členům Dělostřelecké baterie Klementa Gottwalda, která se kromě jiného vyznamenala při ochraně nedalekého města Segunto.

Prohlídka Města hrdiny

po stopach perex delopo stopach perex vista del castilloAlicante, jak je známo, přežilo dvaasedmdesát bombardování fašistickými letadly. Z hotelu Las Delfinos je to slabá hodinka jízdy mikrobusem. Městu s přístavem, důležitou námořní křižovatkou, vévodí hrad sv. Barbory na vrchu Benacantil, kde Alfons X. roku 1247 porazil muslimy a kam lze vyjet speciálním výtahem, což už je turistický zážitek sám o sobě. Tato středověká pevnost se rozkládá na holé skále nad městem střeží okolní vody. Koncem třicátých let minulého století sloužila republikánským silám. Byla zde umístěna dělostřelecká obrana města i ochrana přístavu, o čemž svědčí i stará děla i kanony, u kterých se návštěvníci rádi fotografují. Ve válečnou pevnost se v onen čas změnil i druhý hrad Alicante, hrad sv. Ferdinanda, který byl postaven za války o nezávislost v 19. století. I zde byla z občanské války silná dělostřelecká obrana, což připomíná menší výstava s trojjazyčnými texty. Zajímavá je i komentovaná prohlídka městských krytů Alicante, vybudovaných rovněž horníky z dolu v La Unionu v okolí Mar Menor, ze kterých se rekrutovali republikánští dobrovolníci, tzv. dynamiteros, kteří vyhazovali fašistické tanky do povětří náložemi, používanými při odpalu v dole.

Zbývá dodat, že již procházka tímto druhým největším městem regionu Valencie je báječným zážitkem. Jeho válkou téměř zničené historické centrum bylo teprve poměrně nedávno renovováno. Alicante je rovněž známo i gigantickými fíkovníky v nejstarším parku světa v Canalejas, městské pláže jsou na seznamu nejkrásnějších městských pláží světa. Součástí prohlídky města může být, kromě návštěvy Vojenského muzea i prohlídka skvělého Archeologického muzea nebo Muzea umění se sbírkami kupříkladu Pabla Piccasa, Juana Miróa nebo Salvatora Dalího.

Autor děkuje CK Qualitytours za zprostředkování reportážní cesty

Autor: Ivan Černý
Zdroj snímků: Archív