Reportáž - Loucký klášter s novým predikátem

Uncategorised

Navštívit Znojmo je báječným gastronomickým zážitkem především v podzimním čase vinobraní a koštů, kdy zde kralují tekuté znovínské dobroty, ověnčené spoustou stříbrných a především zlatých medailí z domácích i zahraničních prestižních vinařských soutěží. Tato vinařská Mekka se ale chlubí i Louckým klášterem, který byl v letošním roce vyhlášen Národní kulturní památkou.

Impozantní historický objekt dlouhá leta bojuje o své přežití. Církev jej totiž odmítla převzít vzhledem k velikosti a případným nákladům při rekonstrukci, zahraniční investoři zase z něho chtěli udělat kromě jiného i kasino. Díky vizi společnosti Znovín Znojmo dnes ale rozkvétá a mládne ve službách mlsných jazíčků a vyznavačů životního stylu. V neposlední řadě i pod vlajkou kultury a cestovního ruchu.

Jsme v Louce, příměstské části Znojma, které dominuje monumentální komplex bývalého premonstráterského kláštera. Ten založil přemyslovský kníže Ota Konrád v roce 1190. Brzy se stal jedním z nejdůležitějších center nejen duchovního a uměleckého, ale také hospodářského života celé Moravy.

louky 2louky 5Vynikající osobností v čele kláštera byl opat Šebestián Freytag z Čepirohu, jeden z vychovatelů císaře Rudolfa II., usilující od svého zvolební v roce 1573 o rozkvět louckého hospodářství i duchovních hodnot. Pro Znojmo je významný i tím, že poprvé sem poprvé přivezl semena okurek! Ta se zprvu pěstovala v klášterních zahradách, ale brzy se rozšířila po celém Znojemsku, i díky tomu, že lidé věřili, že chrání před morem. Ve čtyřicátých letech 18. století se stal převorem kláštera Prokop Diviš, přírodovědec a badatel v oboru elektřiny, první konstruktér uzemněného hromosvodu na světě! V klášteře ale Prokop Diviš zkonstruoval i elektrický hudební nástroj, nazývaný Denis d´Or (zlatý Diviš), podobný elektrofonickým varhanám, bez nadsázky předchůdce Současných elektronických kytar! Tím byl inspirován i název populárního a vyhledávaného znovínského vína Denis d´Or.

18. století znamenalo pro klášter nejen vyvrcholení jeho stavebních aktivit v podobě velkolepé stavby nového konventu, ale v roce 1784 též jeho zánik v rámci josefínských reforem. Premonstráty vystřídali vojáci, kteří využívali klášterní budovy jako kasárna nepřetržitě až do roku 1994. Armádám, od c. k. ženijní akademie až po československou lidovou, je třeba připsat k dobru, že se o celý areál staraly. O jeho chátrání způsobil zub času od druhé poloviny devadesátých let minulého století až do nedávna, kdy díky společnosti Znovín Znojmo vstal z popela jak příslovečný Fénix.

Unikátní krypta i rozsáhlé vinné sklepy

Na prohlídku popisované památky je si třeba i s časem, věnovaným informačnímu středisku a návštěvnického centra s ochutnávkou vína i prohlídkou jedinečné Galerie výtvarného umění, zabukovat nejméně tři hodinky.

louky 1louky 3Centrem kláštera je trojlodní bazilika Panny Marie a sv. Václava, pod níž se nachází unikátní románská krypta. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných stavebních památek kláštera. K dalším zachovaným pozdně románským památkám patří apsida kostela. Velmi cenné je i torzo raně gotického ambitu v sousedství chrámu, jež pochází z doby kolem roku 1240. V 90. letech 17. století bylo vystavěno nové opatské křídlo v podobě dvoupatrové budovy v manýristickém stylu. Na první pohled však turisty a návštěvníky kláštera upoutá velkolepá barokní stavba konventu, jejíž architektura i umělecká výzdoba neměla ve své době na Moravě obdoby. Pokud se některý z turistů zajímá o klášterní knihovnu, kterou zde nenajdeme, tak jest mu průvodcem vysvětleno, že za proslulou louckou klášterní knihovnou se musí vydat do strahovského kláštera, kam byla přemístěna. Čítá více jak deset tisíc svazků, které jsou uloženy v nádherně vyřezávaných regálech. Loucký klášter však byl vždy nejenom střediskem vzdělanosti, ale i vinařství. Vlastnil mnoho vinic v celé znojemské oblasti a pod klášterem jsou rozsáhlé vinné sklepy, doposud čekající na své využití.

Návštěvnické centrum

louky 4Tak tady návštěvníci získají vše potřebné nejen o populárním Vinařském turistickém programu, ale i bohaté informace o provozu znovínského Moravského sklípku v nedalekém Šatově, o sezónních ochutnávkách vín ve stáncích přímo na vinci Šobes nebo na vinici v Havraníkách, a to za každého počasí! K zážitkové turistice též patří návštěva největšího křížového sklepa na světě v Příměticích či ve Znojemském podzemí. V Návštěvnickém centru se pravidelně konají ochutnávky několika vzorků vín a k dispozici jsou i informace o organizovaných prohlídkách klášterního komplexu, včetně vinařského muzea a umělecká galerie s díly, která vznikly během posledních desetiletí od předních českých a moravských umělců na téma víno.

Program exkurze zahrnuje i ochutnávku pěti vzorků vína. Každý z návštěvníků navíc získá stylový suvenýr – „koštovačku“. Milou pozornosti je fakt, že řidičům a abstinentům je nabízena lahvička vína o obsahu 0,1871.

Okolní turistická lákadla

V těsné blízkosti Louckého kláštera je skvěle vybavené letní koupaliště. K dispozici je zde nejenom několik nerezových bazénů s vyhřívanou vodou a s různou hloubkou, ale také s bohatou nabídkou nejrůznějších vodních radovánek, včetně skluzavek, vířivek či protiproudů.

Populární je devadesátiminutová okružní jízda vyhlídkovým turistickým vláčkem křížem krážem Znojma, při níž se ochutnává lahodný sýr a popíjí skvělé znovínské víno. Výletníci se projedou středověkými uličkami i náměstími, spatří významné stavební památky. Včetně historických hradeb, odkud je nádherný výhled na město z údolí Dyje. Cyklisté se mohou vzít do vláčku kolo. Nastoupit lze na kterékoli z osmi zastávek a na kterékoli z nich lze okružní jízdu přerušit, a pak, s označeným lístkem, příštím spojem okruh dokončit.

Autor: Ivan Černý
Snímky Miroslava Feszanicze

Další reportáže najdete na webu Putování za uměním zde nebo na facebooku ArcusGallery