Jan Šavel oslavil padesát let práce v Budějovickém Budvaru

Uncategorised

V pondělí 17. července 2017 uplynulo přesně 50 let od okamžiku, kdy do laboratoře Budějovického Budvaru nastoupil docent Ing. Jan Šavel, CSc. K výročí mu přišlo pogratulovat vedení pivovaru v čele s ředitelem Petrem Dvořákem a bývalým ředitelem Jiřím Bočkem.

Jan Šavel patří mezi významné české vědce – publikoval přes 200 odborných článků, podílel se na vzniku několika učebnic. Je členem Síně slávy českého pivovarství a sladařství, držitelem Výroční ceny F. O. Poupěte za spoluautorství vysokoškolské učebnice Pivovarství a Výroční ceny České a moravské pivovarnické akademie. Jan Šavel je pracovně stále velmi aktivní – pracuje pro Budějovický Budvar při testování kvality surovin a kvality pivovarských kvasinek. Na podzim vyjde nová vysokoškolská učebnice Sladařství, do které napsal tři kapitoly.

„Lidí jako Jan Šavel si v pivovaru velmi vážíme. Je bohatou studnicí zkušeností a znalostí, které předává nastupující generaci v naší laboratoři. Zároveň jeho myšlenky významně pomáhají s řešením aktuálních úkolů spojených s řízením kvality výroby. Do dalších let mu přeji pevné zdraví a hodně životního elánu,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

budvar savel2Jan Šavel se narodil v roce 1944 v Českých Budějovicích. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické nastoupil v roce 1967 do laboratoře Budějovického Budvaru. Postupně zastával pozice vedoucího podnikové laboratoře a útvaru řízení jakosti (1972) a posléze se v roce 1978 stal vedoucím samostatného výzkumného pracoviště. Jeho původní specializací je pivovarská mikrobiologie. Své poznatky i rozsáhlé praktické zkušenosti shrnul do knihy Mikrobiologická kvalita v pivovarech.

Další oblastí jeho profesního zájmu byly metody kontroly a navrhování nových kontrolních metod a přístrojů. Habilitoval v roce 1996 prací Modernizace kontroly pivovarské výroby. Byl odborně činný v mnoha českých i mezinárodních institucích – například byl členem Skupiny pro pivovarskou vědu v European Brewery Convention. Pedagogicky působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a navíc byl členem vědeckých rad Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze a Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Jan Šavel je autorem třicítky patentů. Například jeho návrh originální půdy pro prokazování cizích kvasinek a mléčných bakterií znamenal rozšíření metod mikrobiologické kontroly.

Autor: Petr Samec